Πέμπτη, 30 Ιουνίου, 2022

Ο Δήμος Παγγαίου μπαίνει εγγυητής για τις οφειλές της ΔΕΥΑΑΠ προς την ΔΕΗ

Ακολούθησε μας

Με απόφαση που πάρθηκε κατά πλειοψηφία από το Δημοτικό Συμβούλιο Παγγαίου, ο Δήμος θα μπει εγγυητής στον διακανονισμό της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης, Αποχέτευσης και Άρδευσης Παγγαίου (ΔΕΥΑΑΠ) με την Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ).

Όπως ειπώθηκε, στην πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΑΠ πάρθηκε ομόφωνη απόφαση για να γίνει ο διακονονισμός για την οφειλή που έχει η δημοτική επιχείρηση στην ΔΕΗ. Το ποσό της οφειλής ανέρχεται στα 4.400.000 ευρώ. Ήδη στον πρώτο μήνα του 2021, όπως ειπώθηκε, η ΔΕΥΑΑΠ κατέβαλε στη ΔΕΗ ποσό 400.000 ευρώ. Η συμφωνία με την ΔΕΗ προβλέπει διακανονισμό του υπόλοιπου ποσού σε 48 ισόποσες µηνιαίες δόσεις και µε εγγυητή τον ∆ήµο Παγγαίου.

Το συνολικό ποσό της οφειλής το οποίο θα διακανονιστεί θα είναι το ληξιπρόθεσµο ποσό κατά την ηµέρα υπογραφής του ιδιωτικού συµφωνητικού και υπολογίζεται ότι το ποσό της δόσης θα ανέρχεται σε 80.000 ευρώ περίπου, το οποίο θα καταβάλλεται κάθε µήνα. Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατάρτιση του διακανονισµού είναι η συµµετοχή του ∆ήµου Παγγαίου ως συµβαλλόµενου και εγγυητή.

Στην τοποθέτηση του ο επικεφαλής της µείζονος µειοψηφίας, ∆ηµήτρης Μπαταλογιάννης δήλωσε ότι συµφωνεί να γίνει ο διακανονισµός αλλά µε τις παρακάτω προϋποθέσεις:
α) να αποµειωθεί το χρέος χρησιµοποιώντας τα 862.933 ευρώ που κατανεµήθηκαν από τους ΚΑΠ στον ∆ήµο Παγγαίου για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της ∆ΕΥΑΑΠ,
β) στο κοµµάτι που γίνεται προσπάθεια να µειωθεί το ρεύµα της άρδευσης, να γίνει δεκτό το ποσό της ύδρευσης, και όταν ληφθεί πολιτική απόφαση να γίνει δεκτό και από τις δύο πλευρές να αφαιρεθούν τα χρήµατα της άρδευσης.

Ο επικεφαλής της Γ΄ ελάσσονος µειοψηφίας, Μιχάλης ∆ιαµαντόπουλος δήλωσε ότι καταψηφίζει διότι το χρέος δηµιουργήθηκε από συγκεκριµένη πολιτική απόφαση του δηµάρχου µε την µεταφορά της άρδευσης από τον ∆ήµο στην ∆ΕΥΑΑΠ και την παύση ισχύος του αγροτικού τιµολογίου για την ηλεκτροδότηση των γεωτρήσεων, να µην υπογραφεί το συµφωνητικό γιατί θίγονται ζωτικά συµφέροντα του ∆ήµου και της ∆ΕΥΑΑΠ.

Ο επικεφαλής της Α’ ελάσσονος µειοψηφίας, Γιώργος Γεροµάρκος, προκειµένου να ψηφίσει θετικά, ζήτησε από τον ∆ήµαρχο, εφόσον δεν µπορεί νοµικά να τροποποιηθεί η σύµβαση, να δεσµευτεί ότι όταν ληφθεί πολιτική απόφαση θα κινήσει η ∆ΕΥΑΑΠ διαδικασία για να µειωθεί το χρέος.

Παίρνοντας τον λόγο ο δήµαρχος Παγγαίου ανέφερε πως το πρόβληµα δεν προέκυψε µόνο από την διαφορά τιµολόγησης µε την µεταφορά της άρδευσης στην ∆ΕΥΑΑΠ. «Η υπογραφή του συµφωνητικού δεν σηµαίνει ότι παραιτούµαστε από την διεκδίκηση του αγροτικού τιµολογίου, υπάρχει εξώδικο για να αποµειωθεί το ποσό και σε αναδροµικό επίπεδο, όµως από την στιγµή που δεν υπάρχει πολιτική απόφαση δεν µπορεί να συµπεριληφθεί ένας τέτοιος όρος στο συµφωνητικό το οποίο ισχύει και για τους άλλους δήµους. Όσον αφορά το ποσό των 862.933 ευρώ που κατανεµήθηκαν από τους ΚΑΠ στον ∆ήµο Παγγαίου για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της ∆ΕΥΑΑΠ είναι ξεκάθαρο πως δεν θα χρησιµοποιηθεί για αποπληρωµή των οφειλών της ∆ΕΥΑΑΠ στην ∆ΕΗ», τόνισε και δήλωσε ότι πολιτικά δεσµεύεται όταν ληφθεί πολιτική απόφαση να κινήσει η ∆ΕΥΑΑΠ διαδικασία για να µειωθεί το χρέος.

Ο επικεφαλής της Α’ ελάσσονος µειοψηφίας, Γιώργος Γεροµάρκος δήλωσε ότι µετά την ανωτέρω πολιτική δέσµευση του δηµάρχου Παγγαίου ψηφίζει θετικά.

Στη συνέχεια ο δήµαρχος πρότεινε στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να εγκρίνουν τον ορισµό του ∆ήµου Παγγαίου ως εγγυητή στον διακανονισµό της ∆ΕΥΑΑ Παγγαίου µε την ∆ΕΗ Α.Ε., που αφορά οφειλή της ∆ΕΥΑΑ Παγγαίου από ανεξόφλητους λογαριασµούς ηλεκτρικής ενέργειας και τόκους υπερηµερίας.

Τελικά το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε κατά πλειοψηφία τη συµµετοχή του ∆ήµου Παγγαίου, ως εγγυητή, στην ρύθµιση ληξιπρόθεσµων οφειλών από ανεξόφλητους λογαριασµούς ηλεκτρικής ενέργειας και τόκους υπερηµερίας της ∆ΕΥΑΑ Παγγαίου προς τη ∆ΕΗ Α.Ε., προκειµένου να ενταχθεί στον διακανονισµό των σαράντα οκτώ (48) έντοκων ισόποσων µηνιαίων δόσεων. Μειοψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι της μείζονος μειοψηφίας και ο δημοτικός σύμβουλος της Γ΄ ελάσσονος µειοψηφίας, Μιχάλης ∆ιαµαντόπουλος.

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Διάβασε κι αυτό

Δημοφιλέστερα Θέματα