Παρασκευή, 24 Μαΐου, 2024
Παρασκευή, 24 Μαΐου, 2024

Ακύρωση των εγκυκλίων για τους δασικούς χάρτες ζητά ο Δικηγορικός σύλλογος Καβάλας

Ημέρα:

spot_img

Αίτηση ακύρωσης των ερμηνευτικών εγκυκλίων και των διαταγών που αφορούν τους δασικούς χάρτες, κατέθεσε στο ΣτΕ ο Δικηγορικός σύλλογος Καβάλας. Στην αίτηση αναφέρονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 90 Ν.4194/13 (Κώδικας Δικηγόρων), στους σκοπούς και στις αρμοδιότητες των Δικηγορικών Συλλόγων, μεταξύ των άλλων περιλαμβάνονται η διατύπωση γνωμών και προτάσεων που αφορούν στη βελτίωση της νομοθεσίας, την ερμηνεία και την εφαρμογή της. Η άσκηση παρεμβάσεων ενώπιον δικαστηρίων και κάθε αρχής για κάθε ζήτημα εθνικού, κοινωνικού, πολιτισμικού, οικονομικού ενδιαφέροντος και περιεχομένου που ενδιαφέρει τα μέλη του Συλλόγου ή το Δικηγορικό Σώμα γενικότερα, καθώς και για κάθε ζήτημα Εθνικού, Κοινωνικού, Πολιτισμικού ή Οικονομικού ενδιαφέροντος. Για την υλοποίηση αυτού του σκοπού, οι Δικηγορικοί Σύλλογοι μπορούν να υποβάλλουν αγωγή, κύρια ή πρόσθετη παρέμβαση, αναφορά, μήνυση, δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής, αίτηση ακύρωσης, ουσιαστική προσφυγή και γενικά οποιοδήποτε ένδικο βοήθημα και μέσο, οποιαδήποτε φύσης κατηγορίας ενώπιον κάθε δικαστηρίου ποινικού, πολιτικού, διοικητικού ουσίας ή ακυρωτικού ή Ελεγκτικού, οποιουδήποτε βαθμού δικαιοδοσίας στην Ελλάδα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και σε οποιοδήποτε διεθνές δικαστήριο.

Επίσης για τα πιο πάνω ζητήματα μπορούν να παρεμβαίνουν, με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο σε κάθε αρμόδια αρχή στην Ελλάδα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία ή αρχή του Διεθνούς Δικαίου.

Στο πλαίσιο των παραπάνω  αρμοδιοτήτων, το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Καβάλας στην συνεδρίασή του της 23/3/2017, έκρινε ότι:

Οι αναρτηθέντες, με την υπ’ αριθ. πρωτ. 241/13.01.2017 («ΘΕΜΑ: Ανάρτηση των δασικών χαρτών της δημοτικής κοινότητας Καβάλας, του δήμου Καβάλας καθώς και των δημοτικών κοινοτήτων Ελευθερούπολης και Ν. Περάμου και των τοπικών κοινοτήτων Ελευθερών, Αγ. Ανδρέα και Ν. Ηρακλείτσας, του δήμου Παγγαίου, της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου τους.» – ΑΔΑ: ΩΤ3ΚΟΡ1Υ-ΡΩΘ) Απόφαση του Διευθυντή Δασών Ν. Καβάλας, Δασικοί Χάρτες ανέδειξαν μείζονα νομικά προβλήματα των περιοχών που χαρτογραφήθηκαν, αναγόμενα αφενός στη νόμιμη αποτύπωση των ορίων των οικισμών (βλ. άρθρο 23 παρ. 2α΄και 2β΄ του Ν. 3889/2010, όπως ισχύει) και αφετέρου στην αποτύπωση των αναδασωτέων εκτάσεων, σε άμεση συνάρτηση με τη λειτουργία Κτηματολογικών Γραφείων στις χαρτογραφηθείσες περιοχές (σχετικά ΦΕΚ έναρξης λειτουργίας Κτηματολογικών Γραφείων: Καβάλας 90/Β΄/26.01.2005, Ελευθερουπόλεως 1/Β΄/02.01.2006, Νέας Περάμου 1805/Β΄/06.12.2004, Ελευθερών 88/Β΄/23.01.2004, Αγίου Ανδρέα 1687/Β΄/14.11.2003 και Νέας Ηρακλείτσας 717/Β΄/13.05.2004) και τις συνέπειες της λειτουργίας τους (βλ. 805/2016 ΣτΕ 7μ). Συνακόλουθα, είναι απολύτως σαφές ότι η υπ’ αριθ. πρωτ. 151590/331/06.02.2017 («ΘΕΜΑ: Ενημέρωση αναρτημένου δασικού χάρτη με περιοχές άρθρου 23 παρ. 2α΄ και 2β΄ ν. 3889/2010» – ΑΔΑ:ΨΟΩΑ4653Π8-4ΝΛ) Εγκύκλιος Διαταγή του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας,  και η υπ’ αριθ. πρωτ. 153373/441/22.02.2017 («ΘΕΜΑ: Περιοχές κηρυγμένων αναδασωτέων εκτάσεων στους αναρτημένους δασικούς χάρτες – ΑΔΑ: 61ΤΗ4653Π8-Ω7Θ») Εγκύκλιος Διαταγή του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. εγείρουν πλείονα σοβαρότατα ζητήματα.

Μετά ταύτα, αποφασίσθηκε η υποβολή αιτήσεως ακύρωσης ενώπιον του ΣτΕ κατά των προαναφερθεισών ψευδοερμηνευτικών εγκυκλίων – διαταγών, όπως και εναντίον κάθε άλλης πράξης και παράλειψης συναφούς προς τις παραπάνω εγκυκλίους διαταγές.

Για τον Δικηγορικό Σύλλογο Καβάλας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                    Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ             ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Χ. ΠΑΤΣΑΚΑΣ

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΘΕΜΑΤΑ

Το ΔΗΠΕΘΕ ΚΑΒΑΛΑΣ στη σκηνή του Εθνικού Θεάτρου

Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Καβάλας επιδιώκοντας την εξωστρέφεια και τον καλλιτεχνικό...

Αναγκαία η εκβάθυνση του λιμανιού της Καβάλας

Χρήστος Τζανάκος: Το βάθος διαφοροποιείται από τις αφιξοαναχωρήσεις των...

Τουριστικό «κενό» μετά το Πάσχα στη Θάσο

Πάρης Παρασχούδης: Είναι αναμενόμενο, γιατί η αγορά είναι προσανατολισμένη...

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2024» της Καβάλας

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων "ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2024", οι οποίες θα...

Energean: Έκτη ανακάλυψη φυσικού αερίου στην Ανατολική Μεσόγειο, αυτήν την φορά στην Αίγυπτο

Την έκτη της ανακάλυψη κοιτάσματος φυσικού αερίου στην Ανατολική...

Με σαράντα εκδηλώσεις η «Λευκή Νύχτα» στην Καβάλα

Συνέντευξη Τύπου προκειμένου να παρουσιάσουν τις εκδηλώσεις που θα...

Τσουχτερά πρόστιμα για όσους ανάβουν φωτιά στην ύπαιθρο

Κυριάκος Μανδρανής: Είναι κλιμακωτά ανάλογα με τον δείκτη επικινδυνότητας...