Τετάρτη, 24 Απριλίου, 2024
Τετάρτη, 24 Απριλίου, 2024

ΟΛΚ: Δεν έχουμε εγκαταλείψει στην τύχη του το λιμάνι της Περάμου

Ημέρα:

spot_img

Αναφορικά με την ανοιχτή επιστολή του Περιφερειακού Συμβούλου Καβάλας, κυρίου Δημητρίου Λυμπεράκη, η οποία δημοσιεύθηκε από ειδησεογραφική – ενημερωτική ιστοσελίδα της περιοχής μας, η ΟΛΚ ΑΕ αναφέρει τα κάτωθι:
Στην επιστολή που απευθύνει σε εμάς ο κύριος Δημήτριος Λυμπεράκης, κάνει λόγο για εικόνες ντροπής στον λιμένα των Ελευθερών και περιγράφει μία κατάσταση πλήρους εγκατάλειψης.
Αισθανόμαστε την υποχρέωση από πλευράς μας να διευκρινίσουμε τα εξής:
Η «Οργανισμός Λιμένος Καβάλας Α.Ε.» είναι κοινωφελής ανώνυμη εταιρεία που έχει ως στόχο την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος στις τέσσερις χερσαίες ζώνες λιμένων της αρμοδιότητάς της και τη διασφάλιση της ορθής λειτουργίας αυτών. Συνεπώς ουδεμία δυνατότητα παρέμβασης έχει σε οποιαδήποτε έκταση ή εγκατάσταση βρίσκεται εκτός αυτών που της παραχωρήθηκαν με την από 15/01/2003 σύμβαση παραχώρησης από το Ελληνικό Δημόσιο, η οποία κυρώθηκε με νόμο.
Καλό θα ήταν να διευκρινιστεί ότι το τμήμα του κατασκευασμένου λιμένα που βρίσκεται μπροστά από την εγκατάσταση της πρώην «Softex» βρίσκεται εκτός χερσαίας ζώνης λιμένος και ως εκ τούτου οποιαδήποτε παρέμβασή μας σε αυτό θα στερούνταν νομιμότητας. Αρμόδιο σε κάθε περίπτωση για την τήρηση της ευταξίας και των νόμων και κανόνων γενικότερα είναι το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας.
Αναφορικά με την καθαριότητα και τα απορρίμματα στους χώρους αρμοδιότητάς μας θα θέλαμε να ενημερώσουμε ότι αυτά διακρίνονται σε δύο κατηγορίες. Η πρώτη είναι τα απόβλητα που παράγονται από πλοία τα οποία προσεγγίζουν τους λιμένες αρμοδιότητάς μας και η δεύτερη τα απορρίμματα που καταλείπονται από τους επισκέπτες και τους περιοίκους της περιοχής.
Για την πρώτη κατηγορία έχει ανατεθεί με διαγωνιστική διαδικασία ήδη από το έτος 2017 σε ιδιωτικές εταιρείες η παροχή υπηρεσιών παραλαβής και διαχείρισης των αποβλήτων που παράγονται από πλοία τα οποία προσεγγίζουν τους λιμένες αρμοδιότητάς μας.
Οι όροι και οι προϋποθέσεις παραλαβής των αποβλήτων πλοίων έχουν καθοριστεί με την υπ’ αριθμ. ΚΥΑ 3122.3-2.1/7842/2017 (ΦΕΚ Β’ 383/2017) και με το εγκεκριμένο σχέδιο παραλαβής και διαχείρισης υγρών και στερεών αποβλήτων και καταλοίπων των πλοίων που καταπλέουν στη θαλάσσια περιοχή αρμοδιότητας του Οργανισμού Λιμένος Καβάλας (ΑΔΑ:ΩΦΥΔ4653ΠΩ-ΤΥΝ).
Στα πλαίσιο εφαρμογής των παραπάνω ο ανάδοχος προχώρησε στην τοποθέτηση ικανού αριθμού κάδων απορριμμάτων, όπως υποχρεούται, σε σημεία που υποδείχθηκαν από την «Ο.Λ.Κ. Α.Ε.». Παράλληλα η εταιρεία μας ενημερώνει συνεχώς εγγράφως τόσο τους πλοιοκτήτες, όσο και το Κεντρικό Λιμεναρχείο για τους όρους εφαρμογής της παρεχόμενης υπηρεσίας. Συγκεκριμένα αποτελεί αποκλειστική εκ του νόμου υποχρέωση των ιδιοκτητών αλιευτικών και σκαφών αναψυχής να έρχονται σε επικοινωνία με τον ανάδοχο και να πληρώνουν το ανάλογο τίμημα παράδοσης αποβλήτων κάθε φορά που παραδίδουν σύμφωνα με το εκάστοτε εγκεκριμένο τιμολόγιο.
Οι πλέον πρόσφατες έγγραφες σχετικές ενημερώσεις πραγματοποιήθηκαν με το υπ’ αριθμό πρωτ. 2.159/2020 έγγραφο μας, με το οποίο ενημερώθηκαν για την διαδικασία οι κατά τόπους Λιμενικές Αρχές που είναι επιφορτισμένες για την αστυνόμευση των λιμενικών χώρων και το υπ’ αριθμό πρωτ. 2141/2022 έγγραφό μας με το οποίο ενημερώθηκαν για την διαδικασία το σύνολο των ιδιοκτητών αλιευτικών σκαφών που ελλιμενίζονταν κατά την χρονική εκείνη στιγμή.
Σε κάθε περίπτωση όμως, από πλευράς μας μεριμνούμε, ακόμη και όταν δεν τηρούνται οι νόμιμες υποχρεώσεις από τους ιδιώτες, να απομακρύνονται τα αλιευτικά κατάλοιπα, ακόμη και με δικές μας δαπάνες, ακριβώς για λόγους τήρησης της τάξης και διασφάλισης της υγείας των χρηστών του λιμένα.
Για τη δεύτερη κατηγορία απορριμμάτων έχει και πάλι ανατεθεί από πλευράς μας σε ιδιωτική εταιρεία το άδειασμα των κάδων και η περισυλλογή των απορριμμάτων από υπαίθριους χώρους. Η σχετική σύμβαση προβλέπει αυτό να γίνεται τρεις φορές εβδομαδιαίως κατά τους μήνες Μάιο, έως και Νοέμβριο και δύο φορές από τον Δεκέμβριο, έως και τον Απρίλιο. Η τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου παρακολουθείται απαρέγκλιτα από τους αρμόδιους υπαλλήλους μας.
Συνοψίζοντας θα θέλαμε να διαβεβαιώσουμε τους πολίτες και τους επισκέπτες της περιοχής, καθώς και τον κύριο Λυμπεράκη, ότι ο λιμένας των Ελευθερών τυγχάνει από την πρώτη στιγμή της προσοχής και μέριμνάς μας εξίσου με τους λοιπούς λιμένες της αρμοδιότητάς μας, υπάρχει δε σχεδιασμός, ο οποίος ήδη εκπονείται, για πραγματοποίηση έργων συντήρησης και ανάπλασής του, ώστε να αναβαθμιστεί η εγκατάσταση και ο ρόλος της στο ευρύτερο λιμενικό σύστημα της βορείου Ελλάδος.
Οι εικόνες που κυκλοφόρησαν, για τις οποίες εκφράζουμε τη λύπη μας και για την αποκατάσταση των οποίων έχουμε ήδη μεριμνήσει στον βαθμό που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά μας, είναι πράγματι δυσάρεστες για όλους μας. Όμως αποτυπώνουν μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή και δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση αντιπροσωπευτικό δείγμα της εν γένει κατάστασης του λιμένα. Είμαστε βέβαιοι μάλιστα ότι με την απολύτως αναγκαία συνεργασία του Κεντρικού Λιμεναρχείου Καβάλας δε θα επαναληφθούν στο μέλλον.

Η επιστολή του Δ. Λυμπεράκη

Ο Περιφερειακός Σύμβουλος Καβάλας Δημήτρης Λυμπεράκης στην επιστολή του αναφέρει τα ακόλουθα:
Είναι γνωστό, δυστυχώς, σε όλους ότι η καθημερινότητα των πολιτών και των δημοτών υποβαθμίζεται . Και τούτο οφείλεται σε μια πλειάδα παραγόντων που ξεκινούν από το ψηφοθηρικό αλισβερίσι έως και την εκούσια «απόσυρση» πολλών, υγιώς σκεπτόμενων, συμπολιτών και συνδημοτών που συναντούν την παγερή αδιαφορία των διοικούντων.
Υπάρχουν όμως και φορές που η εικόνα της καθημερινότητας ξεπερνά και τις πιο δυστοπικές και απαξιωτικές για την ανθρώπινη υπόσταση σκέψεις. Και τέτοια εικόνα παρουσιάζει το λιμάνι της Ν. Περάμου του δήμου Παγγαίου. Η πλήρης απουσία των διοικούντων, η απόσειση ευθυνών των εμπλεκομένων φορέων και η ανυπαρξία οικολογικής συνείδησης των φιλοξενουμένων και εγχώριων κατοίκων οδηγούν σε εικόνες ΝΤΡΟΠΗΣ.
Στο λιμάνι της Ν. Περάμου κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού ελλιμενίζονται πολλές φορές και 30 γρι-γρι τα οποία αλιεύουν σαρδέλα και γαύρο συνήθως. Τα πληρώματα αφήνουν, ως οφείλουν, τα σκουπίδια τους σε κάδους που ξεχειλίζουν και αναδύουν μυρωδιές ιδανικές για καλοκαιρινό καλωσόρισμα. Συνήθως πετιούνται σκουπίδια κι εκτός κάδων με αποτέλεσμα ο αέρας να τα παρασύρει στη θάλασσα ή να τα διασκορπίσει στο χώρο του λιμανιού.
Οι πολίτες που κάνουν τον περίπατό τους εκεί ή ψαρεύουν ερασιτεχνικά διαμαρτύρονται για την άθλια εικόνα του λιμανιού αλλά συναντούν την αδιαφορία και την «δεν ξέρω, δεν γνωρίζω, άστο καλύτερα» στάση. Ο δήμος Παγγαίου ισχυρίζεται ότι δεν είναι ευθύνη του ο καθαρισμός του λιμανιού, το Λιμεναρχείο της Νέας Περάμου ισχυρίζεται το ίδιο κι όλοι μαζί δείχνουν τον Οργανισμό Λιμένα Καβάλας ως υπεύθυνο για την καθαριότητα και την αισθητική και υγειονομική προσβολή των επισκεπτών του χώρου.
Οι φωτογραφίες που αναρτώ είναι από προχθεσινή επίσκεψή μου στο λιμάνι. Ιδιαίτερα χαρακτηριστική είναι η εικόνα του σκύλου του οποίου το κουφάρι σαπίζει (εδώ και 7 μέρες όπως με πληροφόρησαν) αφημένο δίπλα σε κάδο σκουπιδιών και πολύ κοντά στο Λιμεναρχείο Ν. Περάμου.
Κι επειδή η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο αποστέλλω κατ αρχάς αυτήν την επιστολή, με την ιδιότητα του πολίτη και του περιφερειακού συμβούλου, και καλώ τον Οργανισμό Λιμένα Καβάλας να προχωρήσει σε ΑΜΕΣΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ του λιμανιού μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα 15 ημερών. Σε περίπτωση που δεν ανταποκριθεί στο παραπάνω αίτημα επιφυλάσσομαι για επερώτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο για κάθε ενέργεια που ο νόμος μου παρέχει

Λυμπεράκης Δημήτρης,
Περιφερειακός Σύμβουλος Καβάλας

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ολοκληρώθηκε στο Μετρό Συντάγματος η Έκθεση Τροφίμων & Ποτών

Με μεγάλη επιτυχία και την προσέλευση πολύ κόσμου της...

Κρας τεστ για τις αντοχές των υποδομών της Θάσου

Γιάννης Μαρκιανός: Θεωρώ ότι θα καταφέρουμε και φέτος /...

«Σκηνές από έναν γάμο» του Ίνγκμαρ Μπέργκμαν στο «ΑΥΛΑΙΑ» Θεσσαλονίκης

Κριτική από τον Παύλο Λεμοντζή«O Αύγουστος Στρίντμπεργκ είπε κάποτε:...

«Περπατάει» το μέτρο της ελεγχόμενης στάθμευσης στην Παναγία

Επιτυχημένο χαρακτήρισε το πρώτο διάστημα εφαρμογής του μέτρου της...

Αυξήθηκαν οι απαιτήσεις για ιατρικό προσωπικό στο Νοσοκομείο της Καβάλας

Ξεπερασμένο πλέον το οργανόγραμμα του 2012 Οι απαιτήσεις για ιατρικό...

ΔΑΚΕ Καθηγητών Δ.Ε: Ανησυχία για την εργασιακή ασφάλεια των εκπαιδευτικών

Οι εκπαιδευτικοί που συνοδεύουν μαθητές σε εκδρομές αντιμετωπίζονται ως...

Μάκης Παπαδόπουλος: «Ο Δήμαρχος Καβάλας κλείνει οριστικά τα Λασπόλουτρα Κρηνίδων για φέτος!»

Σε επιτόπια επίσκεψη που κάναμε την Παρασκευή 19 Απριλίου...

Πυρκαγιά στο γυάλινο κτήριο του παλιού Νοσοκομείου

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (23/4/2024) στο γυάλινο...