Ο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ» συμμετέχει στην υλοποίηση έργου με τίτλο «ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ MΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΛΕΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ – TESI» το οποίο υλοποιείται με την υποστήριξη της χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση  και το  πρόγραμμα  «ΕRASMUS +».

Στα πλαίσια του προαναφερθέντος έργου, έχει δημιουργηθεί ένα λογισμικό το οποίο επιτρέπει στους χρήστες να εκφράζονται χρησιμοποιώντας οπτικές και ακουστικές παραμέτρους, με βάση την διαθέσιμη τεχνολογία και χωρίς γνώσεις προγραμματισμού. Το εν λόγω λογισμικό – tesi tool, μπoρεί να εγκατασταθεί σε οποιαδήποτε συσκευή με λειτουργικό σύστημα android ή iOS.