Παρατείνεται έως τις 23 Νοεμβρίου 2020 η άδεια της Energean Oil & Gas για την εκμετάλλευση της υπόγειας αποθήκης φυσικού αερίου «Νότια Καβάλα». Η σχετική απόφαση υπογράφηκε από τον υπουργό Περιβάλλοντος Γ. Σταθάκη και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (τεύχος Α΄216/24.12.2018). Η άδεια μπορεί να παραταθεί για έναν ακόμη χρόνο.

Στην ίδια απόφαση, αναφέρεται διαζευκτικά ότι η άδεια μπορεί να λήξει νωρίτερα, αν αναδειχθεί ανάδοχος από τον διαγωνισμό που θα διεξάγει το ΤΑΙΠΕΔ για την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης ως αποθήκη φυσικού αερίου του υπόγειου χώρου της «Νότιας Καβάλας».

Στο σκεπτικό της απόφασης για την παράταση της άδειας, αναφέρονται μεταξύ άλλων  οι παρακάτω λόγοι:

  1. Μετά την λήξη της άδειας εκμετάλλευσης την 23η Νοεμβρίου 2018, το κόστος λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων της υπόγειας αποθήκης φυσικού αερίου «Νότια Καβάλα», θα έπρεπε να αναληφθεί από το Ελληνικό Δημόσιο, γεγονός που θα επιβάρυνε σημαντικά τον κρατικό προϋπολογισμό.
  2. Θα απαιτηθεί εύλογος χρόνος για την ωρίμανση και προετοιμασία της αξιοποίησης της αποθήκης φυσικού αερίου.
  3. Το κοίτασμα φυσικού αερίου της «Νότιας Καβάλας» δεν έχει εξαντληθεί πλήρως και η εκμετάλλευσή του πραγματοποιείται κατά χρονικές περιόδους προς κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των εγκαταστάσεων του αναδόχου.