Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου, 2023

Όλα όσα θα πρέπει να γνωρίζετε για το συναινετικό διαζύγιο (του Γιώργου Γιαγκουδάκη)

Ημέρα:

Το συναινετικό διαζύγιο είναι η λύση του γάμου, κατόπιν κοινής συμφωνίας των συζύγων, με δικαστική απόφαση, όταν συντρέχουν οι  προϋποθέσεις του νόμου. Προκειμένου να εκδοθεί συναινετικό διαζύγιο απαιτούνται τα παρακάτω:

  1. Πληρεξούσιος Δικηγόρος κοινός ή ένας για κάθε σύζυγο,
  2. Γάμος διάρκειας τουλάχιστον έξι (6) μηνών (πριν από την κατάρτιση του συμφωνητικού συναινετικής λύσης του γάμου),
  3. Υπογραφή ιδιωτικού συμφωνητικού για συναινετική λύση του γάμου από τους δύο συζύγους και τους πληρεξούσιους δικηγόρους τους (ή τον κοινό πληρεξούσιο δικηγόρος τους). Η υπογραφή του συμφωνητικού αυτού μπορεί να γίνει μόνον από τους πληρεξούσιους δικηγόρους τους (ή τον κοινό πληρεξούσιο δικηγόρος τους), εφόσον είναι εφοδιασμένοι με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, το οποίο πρέπει να έχει δοθεί μέσα στον τελευταίο μήνα πριν από την υπογραφή του συμφωνητικού λύσης του γάμου,
  4. Αν υπάρχουν ανήλικα τέκνα απαιτείται το παραπάνω συμφωνητικό να συνοδεύεται από άλλο ιδιωτικό συμφωνητικό, που αφορά την επιμέλεια και την επικοινωνία των ανήλικων τέκνων ή τη διατροφή αυτών (ομοίως με τον ανωτέρω τρόπο),
  5. Ληξιαρχική πράξη γάμου και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας,
  6. Κατάθεση κοινής αίτησης έκδοσης συναινετικού διαζυγίου, υπογραφόμενη από τους πληρεξούσιους δικηγόρους ή τον κοινό πληρεξούσιο δικηγόρο των αιτούντων συζύγων στο αρμόδιο δικαστήριο. Προσδιορισμό δικασίμου για εκδίκαση με τη διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας στη Γραμματεία του δικαστηρίου. Νομότυπη παράσταση των συζύγων στην ορισθείσα δικάσιμο και εμπρόθεσμη κατάθεση των προτάσεων από τους πληρεξούσιους ή τον πληρεξούσιο δικηγόρο τους με τα σχετικά πιό πάνω έγγραφα.

Το αρμόδιο κατά τόπο μονομελές πρωτοδικείο,  με απόφαση, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, επικυρώνει τις ανωτέρω συμφωνίες και κηρύσσει τη λύση του γάμου, εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις. Η απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου που αφορά την επιμέλεια, επικοινωνία και διατροφή των ανήλικων τέκνων αποτελεί εκτελεστό τίτλο.

Η έγγραφη συμφωνία για την επιμέλεια των τέκνων και την επικοινωνία με αυτά, ισχύει ώσπου να εκδοθεί η απόφαση για το θέμα αυτό, σύμφωνα με το άρθρο 1513 Α.Κ. (δικαστική ρύθμιση γονικής μέριμνας επί διαζυγίου ή ακύρωσης γάμου). Η συμφωνία αυτή είναι εντελώς διαφορετική από την σύμβαση για την λύση του γάμου. Πρέπει να είναι μεταγενέστερη από την τελευταία (λύσης γάμου), αφού η τελευταία αποτελεί προϋπόθεση της πρώτης, αποτελεί δε (η συμφωνία αυτή) ουσιαστική προϋπόθεση του συναινετικού διαζυγίου όχι όμως του παραδεκτού αυτού και είναι ιδιόρρυθμη σύμβαση, που η ισχύς της εξαρτάται από την επικύρωση της με την απόφαση που λύνει το γάμο, έως την έκδοση της οποίας δεν παράγει αποτελέσματα.  Η ρύθμιση με τη συμφωνία αυτή κι άλλων συνεπειών (π.χ. για διατροφή των συζύγων, για τη ρύθμιση της χρήσης της οικογενειακής στέγης, την κατανομή των κοινών κινητών) που δεν προβλέπονται από το νόμο, δεν μπορεί να επικυρωθεί από το Δικαστήριο, ακόμη κι αν συμπεριλαμβάνεται στη συμφωνία για τη διατροφή και επιμέλεια των τέκνων και αυτό προκύπτει από τη γραμματική διατύπωση της διάταξης. Αν ο νομοθέτης επιθυμούσε να επικυρώνονται από το Δικαστήριο και άλλες συμφωνίες που αφορούν στις προσωπικές ή περιουσιακές σχέσεις των συζύγων μεταξύ τους, θα το όριζε ρητά στο Νόμο  (απόφ. με αριθ. 381/2013 ΜΠΡ ΧΑΝ).

Μετά την έκδοση του διαζυγίου με την συνδρομή του πληρεξούσιου δικηγόρου η απόφαση καθίσταται αμετάκλητη. Γίνεται παραίτηση των συζύγων από την άσκηση των ενδίκων μέσων σχετική αίτηση στον αρμόδιο εισαγγελέα περί λύσης του γάμου. Ο  θρησκευτικός γάμος λύεται πνευματικά με έκδοση από την Μητρόπολη πνευματικού διαζευκτηρίου και καταχωρείται  με σχετική δήλωση του συζύγου στο περιθώριο της ληξιαρχικής πράξης γάμου η λύση  του γάμου (θρησκευτικού ή πολιτικού)  στο αρμόδιο ληξιαρχείο.

Η διαδικασία έκδοσης συναινετικού διαζυγίου είναι πιο οικονομική  και πολύ σύντομη (μία δίκη διαζυγίου) σε σχέση με  την διαδικασία του διαζυγίου με αντιδικία. Λόγω της οικονομικής κρίσης το συναινετικό διαζύγιο επιλέγεται  για οικονομικούς λόγους από το ζευγάρι για να χωρίσει πολιτισμένα και οικονομικά. Μία άλλη καλή λύση είναι το διαζύγιο λόγω διετούς διάστασης (αμάχητο τεκμήριο ισχυρού κλονισμού γάμου άρθ. 1439 παρ 3 Α.Κ.). Στη τελευταία περίπτωση της συνεχούς διετούς διάστασης, απαιτείται απλά για την έκδοση του διαζυγίου να έχει συμπληρωθεί η διετία κατά το χρόνο συζήτησης της αγωγής διαζυγίου (όχι υποχρεωτικά κατά το χρόνο κατάθεσης της αγωγής), χωρίς μάλιστα να απαιτείται καμιά άλλη προϋπόθεση.

Γιώργος Π. Γιαγκουδάκης
Δικηγόρος Καβάλας
Διαζύγια – Ποινικά – Ιντερνετ
giagkoud@yahoo.com

Μπορείτε να επισκεφτείτε το ενημερωμένο blog του κ. Γιαγκουδάκη πατώντας:
kavala-lawyer.blogspot.gr

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΘΕΜΑΤΑ

Μακάριος Λαζαρίδης: Πραγματικά έχουμε «τρέξει» την στήριξη των αγροτών

Μέσα στις επόμενες 15 μέρες θα ψηφιστεί νομοθετική ρύθμιση...

Τσουχτερό κρύο μέχρι το τέλος της εβδομάδας

Σταύρος Κιβράκης: Το θετικό είναι ότι από το μεσημέρι...

frost.minagric.gr: Έγκαιρη προειδοποίηση των αγροτών για φαινόμενα παγετού

O παγετός αποτελεί μία από τις συχνότερες αιτίες καταστροφής της φυτικής...

Δημοφιλή

ΚΑΒΑΛΑ: Ο Θανάσης Συρόπουλος ζητά τη βοήθεια μας για το σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει

Ο συμπολίτης μας Θανάσης Συρόπουλος έστειλε μια επιστολή στην...

Τι είναι αυτοδικία κατά το Ποινικό Κώδικα. (του Γιώργου Γιαγκουδάκη)

Το θέμα στο οποίο αναφέρομαι σήμερα προς ενημέρωση σας...

Ζευγάρι από τη Νέα Πέραμο σκοτώθηκε σε τροχαίο

Ζευγάρι από τη Νέα Πέραμο Καβάλας σκοτώθηκε σε τροχαίο...

Δεν τα κατάφερε τελικά ο Λάκης – Αύριο Δευτέρα η κηδεία του

Ο γνωστός ραδιοφωνικός παραγωγός Λάκης Ανθίμου δεν τα κατάφερε...