Τετάρτη, 27 Οκτωβρίου, 2021

Υποτροφίες από το Δημοτικό Ωδείο Καβάλας

Ροή Ειδήσεων

Άρθρα & Απόψεις

Οικονομία

Εφημερίδα ΕΝΗΜΕΡΟΣ
Έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση από την εφημερίδα της Καβάλας "ΕΝΗΜΕΡΟΣ" και το Kavala Web News

Το Δημοτικό Ωδείο Καβάλας (Δ.Ω.Κ) προκηρύσσει Υποτροφίες Σπουδών για νέους και παλαιούς μαθητές με αποκλειστική διάρκεια ενός (1) σχολικού έτους (2020-2021). Η πλήρης κάλυψη αφορά το 100% των διδάκτρων ενώ η μερική το 50%. Εάν ευεργετούμενος μαθητής δικαιούται και άλλη έκπτωση σύμφωνα με τον Πίνακα Διδάκτρων, αυτή δεν συμψηφίζεται με την Υποτροφία Σπουδών αλλά ισχύει το μεγαλύτερο ποσοστό. Θα χορηγηθούν:

  1. Έως τρεις (3) υποτροφίες πλήρους κάλυψης διδάκτρων σε ένα (1) ειδικό μάθημα που αρίστευσε
  2. Έως πέντε (5) υποτροφίες μερικής κάλυψης διδάκτρων σε ένα (1) ειδικό μάθημα που αρίστευσε
  3. Έως δύο (2) υποτροφίες για Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ) πλήρους κάλυψης διδάκτρων σε ένα (1) ειδικό μάθημα
  4. Έως δύο (2) υποτροφίες για τέκνα πολύτεκνης οικογένειας πλήρους κάλυψης διδάκτρων σε ένα (1) ειδικό μάθημα. Τα ευεργετούμενα τέκνα δεν θα μπορούν να προέρχονται από την ίδια οικογένεια.

Οι υπότροφοι σπουδαστές θα πρέπει:

  1. Να είναι Δημότες Καβάλας
  2. Να μην έχουν – τόσο αυτοί, όσο και οι γονείς τους – επαρκή οικονομικά μέσα για τη συνέχιση των σπουδών τους και συγκεκριμένα εφόσον έχουν οικογενειακό εισόδημα από:

α. Από 0 έως 18.000 € προτείνεται απαλλαγή διδάκτρων.

β. Από 18.000 € – 30.000 € προτείνεται μείωση 50%

γ. Από 30.000 € και πάνω μόνο έπαινος

Υποβολή Αιτήσεων

Η υποβολή αιτήσεων ισχύει μέχρι 22.01.2021.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν στα mail του Δ.Ω.Κ. (odeio@kavala.gov.gr ή info@dok.gr ) τα εξής δικαιολογητικά:

1) Αίτηση (παρέχεται από την Γραμματεία του Δ.Ω.Κ.)

2) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

3) Εκκαθαριστικό Σημείωμα φορολογίας εισοδήματος δύο (2) τελευταίων ετών του ιδίου ή των γονέων του (σε περίπτωση ανήλικου τέκνου)

4) Κάθε άλλο έγγραφο που ενισχύει το αίτημα του υποψηφίου

Η τελική επιλογή των υποτρόφων θα γίνει από τετραμελή επιτροπή, τρία (3) μέλη του Δ.Σ. του Δ.Ω.Κ. και τον Διευθυντή Μουσικής Εκπαίδευσης. Το αποτέλεσμα της διαδικασίας θα επικυρώσει με απόφασή του το Δ.Σ. του ΔΩΚ. Η διαδικασία επιλογής, το αποτέλεσμά της, και η απόφαση επικύρωσής του από το Δ.Σ. θα είναι αδιαμφισβήτητα και δεν θα επιδέχονται ένσταση.

spot_img

Διαφημίσεις