Σάββατο, 13 Ιουλίου, 2024
Σάββατο, 13 Ιουλίου, 2024
spot_img

Σημαντικές χρηματοδοτήσεις του αγροτικού τομέα Π.Ε. Καβάλας

Ημέρα:

Από τα προγράμματα του ΠΑΑ 2014-2020 ενισχύθηκαν οι τομείς γεωργίας, κτηνοτροφίας και αλιείας

Πολλές και ιδιαίτερα σημαντικές δράσεις που συνοδεύτηκαν από αντίστοιχα σημαντικά κονδύλια που απορροφήθηκαν από τα διάφορα προγράμματα του ΠΑΑ 2014-2020 στους τομείς της γεωργίας, κτηνοτροφίας και αλιείας αποτέλεσαν τα πεπραγμένα της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (Δ.Α.Ο.Κ.) της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας για το έτος 2022.

Τα κονδύλια αυτά συνέβαλαν στην αύξηση του αγροτικού εισοδήματος των αγροτών της Π.Ε. Καβάλας, στον εκσυγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και στην αναδιάρθρωση των καλλιεργειών και προσέθεσαν υπεραξία στα παραγόμενα προϊόντα.

Σημειώνεται ότι τα θετικά αποτελέσματα του εν λόγω απολογισμού αφορούν τόσο τους υφιστάμενους αγρότες, όσο και την προσέλκυση νέων γεωργών και κτηνοτρόφων που ανανεώνουν τον αγροτικό πληθυσμό, αναζωογονούν την αγροτική οικονομία, της οποίας η δυναμική αποκτά διακριτό αποτύπωμα.

Ενδεικτικά παρατίθενται τα παρακάτω στοιχεία:

Στα πλαίσια του υπομέτρου 4.1.1. – «Σχεδία Βελτίωσης» και υπό τη στενή συνεργασία και παρακολούθηση του Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας Αλέξη Πολίτη, πραγματοποιήθηκαν από την Δ.Α.Ο.Κ. κατά την διάρκεια του περασμένου έτους 228 διοικητικοί έλεγχοι φυσικών φακέλων αιτημάτων πληρωμής σχεδίων βελτίωσης, ο έλεγχος και η οριστικοποίησή τους στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (Π.Σ.Κ.Ε.) και αποστολή τους προς πληρωμή. Το συνολικό αιτούμενο ποσό ανέρχεται σε 10.785.712,33 ευρώ, εκ των οποίων η δημόσια δαπάνη είναι 7.242.959,09 ευρώ. Με τα προαναφερθέντα κονδύλια χρηματοδοτήθηκαν αιτηθέντες αγρότες του νομού Καβάλας για επενδύσεις εκσυγχρονισμού των γεωργικών τους εκμεταλλεύσεων και την βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων τους.

Στο πλαίσιο, επίσης, του υπομέτρου 6.1 για την «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών του Π.Α.Α. 2014-2020», οριστικοποιήθηκαν οι φάκελοι των σχεδίων δράσης (2η και 3η πρόσκληση) 420 νέων γεωργών και στάλθηκαν για πληρωμή τα ποσά της 2ης δόσης των εγκεκριμένων επιδοτήσεων με το ποσό (αθροιστικά) των 7.184.150 ευρώ.

Οι αριθμοί καταδεικνύουν την εμφανή τάση εισροής νέων αγροτών στην Π.Ε. Καβάλας.

Καταβολή σημαντικών ποσών επιδοτήσεων υπήρξε και στον τομέα των επενδύσεων στη μεταποίηση των αγροτικών προϊόντων από ιδιώτες και φορείς, καθώς πληρώθηκαν – αφού πραγματοποιήθηκαν διοικητικοί και επιτόπιοι έλεγχοι – δύο επενδυτικά έργα με εγκεκριμένο προϋπολογισμό 3.037.997,14 ευρώ και αιτούμενη δόση 1.487.097,03 ευρώ.

Σχετικά με την εξαγωγική δραστηριότητα και δυναμική των αγροτικών προϊόντων της Π.Ε. Καβάλας, το Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου εξέδωσε 500 πιστοποιητικά σε προϊόντα φυτικής προέλευσης για εξαγωγή προς τρίτες (εκτός Ε.Ε.) χώρες, ενώ 3.161 ήταν τα διακινηθέντα φορτία νωπών αγροτικών προϊόντων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αντίστοιχα από το Τμήμα Φυτικής – Ζωικής Παραγωγής και στα πλαίσια της παρακολούθησης των προγραμμάτων των Οργανώσεων Παραγωγών πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι λειτουργίας και δόθηκαν κατευθύνσεις σε εννέα Οργανώσεις Παραγωγών Οπωροκηπευτικών (η Π.Ε. Καβάλας είναι η δεύτερη στην Ελλάδα σε αριθμό Οργανώσεων Παραγωγών).

Μετά από τον διοικητικό & επιτόπιο έλεγχο 9 Φακέλων Πληρωμής, την Παραλαβή Επενδύσεων για κάθε μία από τις Οργανώσεις Παραγωγών στάλθηκε για πληρωμή στον ΟΠΕΚΕΠΕ δαπάνη συνολικού ποσού 1.324.832,01 ευρώ.

Αδειοδοτήθηκαν 28 νέες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, ενώ για την οικονομική στήριξη της μελισσοκομίας, καθώς και για τον εξοπλισμό με σκοπό την διευκόλυνση μετακινήσεων και την αντικατάσταση κυψελών, πραγματοποιήθηκαν διοικητικοί έλεγχοι 268 αιτήσεων που αντιστοιχούν στο συνολικό ποσό ενίσχυσης των 144.255,03 ευρώ.

Στο Τμήμα Αλιείας υποβλήθηκαν και εγκρίθηκαν (μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2022) 29 άδειες (γρι γρι) αλιείας μικρών ψαριών και 20 άδειες για μηχανότρατες.

Σύμφωνα με το Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Νέων Αδειών Φύτευσης Αμπελιών Οινοποίησης, για την περίοδο 2021-2022 πληρώθηκαν 193.481 ευρώ σε 15 παραγωγούς που εντάχθηκαν στα προγράμματα αναδιάρθρωσης αμπελιών οινοποιίας με σύνολο νέων φυτεύσεων τα 124,10 στρέμματα. Δρομολογήθηκε, ακόμη, η αντίστοιχη διαδικασία για την τρέχουσα περίοδο 2022-2023 σε 52 παραγωγούς και δόθηκαν βεβαιώσεις καταλληλότητας για τον σκοπό αυτό για 230 αγροτεμάχια.

Για την μείωση της ρύπανσης νερού από την γεωργική δραστηριότητα, μέσω του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας, καταβλήθηκαν συνολικά σε 32 δικαιούχους 158.690,91 ευρώ.

Για την αντιμετώπιση των ζιζανίων στις καλλιέργειες, και για το πρόγραμμα «Κομφούζιο», πληρώθηκαν 365 δικαιούχοι με το ποσό των 190.563,29 ευρώ, ενώ σε ακόμη 2 δικαιούχους καταβλήθηκαν 12.303,84 ευρώ για την «εναλλακτική καταπολέμηση των ζιζανίων στους ορυζώνες». Στο νησί της Θάσου εφαρμόστηκε σε 867.000 ελαιόδεντρα το Πρόγραμμα Δακοκτονίας για το 2022.

Σε ό,τι αφορά, το Πρόγραμμα Αγροτικού Εξηλεκτρισμού έτους 2022, εγκρίθηκαν και εντάχθηκαν στο πρόγραμμα 41 αρδευτικά και 3 κτηνοτροφικά έργα. Ολοκληρώθηκε δε, η κατασκευή 21 έργων Αγροτικού Εξηλεκτρισμού και διατέθηκε για αυτά από την Περιφέρεια Α.Μ.Θ. το ποσό των 54.744,26 ευρώ.

Η διοίκηση της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας μεριμνά διαρκώς για την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των διαθέσιμων κονδυλίων από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους, αλλά και για την κατά το εφικτό αύξησή τους, προκειμένου να στηρίζονται οι γεωργοί, οι κτηνοτρόφοι και οι αλιείς σε δύσκολους μάλιστα καιρούς. Προτεραιότητα ήταν και παραμένει η ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα, ο οποίος αποτελεί έναν εκ των σημαντικότερων πυλώνων της τοπικής και εθνικής οικονομίας.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας

Αλέξης Πολίτης

Είμαστε ΧΟΡΗΓΟΙ

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΘΕΜΑΤΑ

Την επιδότηση ενέργειας καλούνται να επιστρέψουν οι επαγγελματίες

Τα 800 εκατ. ευρώ που είχαν υπολογιστεί δεν εγκρίθηκαν...

«Όρνιθες» του Αριστοφάνη σε σκηνοθεσία Άρη Μπινιάρη / Πρεμιέρα στο 67ο Φεστιβάλ Φιλίππων!

ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΥΛΟ ΛΕΜΟΝΤΖΗ Στις 11 σωζόμενες κωμωδίες του...

Το 25% του ΑΕΠ της Καβάλας καλύπτεται από τον τουρισμό

Κορίνα Γανίτου: Οι δυνατότητες που προσφέρει η πόλη μας...

86χρονος ανασύρθηκε νεκρός από την θάλασσα στο Ραχώνι Θάσου

Τις πρωινές ώρες σήμερα, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της...

Γιορτή Καλαμποκιού στους Αντιφιλίππους

Ο Πολιτιστικός και Μορφωτικός Σύλλογος Αντιφιλίππων σας προσκαλεί στην...

Έκαναν αγορές με πλαστά 50αρικα σε Καβάλα και Δράμα

Συνελήφθησαν την Πέμπτη (11-7-2024) το μεσημέρι στη Δράμα, από...