Τετάρτη, 20 Οκτωβρίου, 2021

Ακυρώνονται οι εξαγορές καταπατημένων γεωργικών εκτάσεων

Ροή Ειδήσεων

Άρθρα & Απόψεις

Οικονομία

Εφημερίδα ΕΝΗΜΕΡΟΣ
Έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση από την εφημερίδα της Καβάλας "ΕΝΗΜΕΡΟΣ" και το Kavala Web News

Από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Καβάλας ανακοινώνεται ότι:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 23 του ν. 4061/2012 για την εξαγορά ακινήτου, ο αυθαίρετος κάτοχος αυτού είχε την δυνατότητα να υποβάλει σχετική αίτηση, με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, την οποία η οικεία Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών του αρθ. 14, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του ίδιου νόμου μετά από εξέταση, έκανε δεκτή ή απέρριπτε.

Η διαδικασία της εξαγοράς ολοκληρώνονταν με την έκδοση τίτλου κυριότητας από τον οικείο Περιφερειάρχη, σύμφωνα με το αρθ. 21 του ν. 4061/2012, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, κατόπιν εξόφλησης του τιμήματος και προσκόμισης του σχετικού παράβολου από τον αιτούντα.

Σύμφωνα με την αριθ. 709/2020 απόφαση της ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας οι παραπάνω διατάξεις κρίθηκαν αντισυνταγματικές και ως εκ τούτου ανίσχυρες και μη εφαρμοστέες.

Κατόπιν τούτου εκδόθηκε το αριθ. 2542/280113/6-10-2020 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τη χορήγηση διευκρινίσεων σχετικά με την συμμόρφωση της Διοίκησης στην δικαστική απόφαση, σύμφωνα με το οποίο δεν δύνανται να υποβάλλονται νέες αιτήσεις εξαγοράς, οι αιτήσεις εξαγοράς που τυχόν έχουν υποβληθεί δεν εξετάζονται, οι αποφάσεις των Επιτροπών Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών που τυχόν έχουν εκδοθεί δεν τυγχάνουν εφαρμογής και τα ποσά που τυχόν έχουν καταβληθεί από τους αιτούντες δυνάμει των αποφάσεων των παραπάνω Επιτροπών επιστρέφονται σε αυτούς σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

spot_img

Διαφημίσεις