Τετάρτη, 29 Ιουνίου, 2022

Διεθνής αναγνώριση αριστείας για τον Οργανισμό Λιμένα Καβάλας

Ακολούθησε μας

Διεθνής πιστοποίηση αριστείας απονεμήθηκε στην Οργανισμό Λιμένα Καβάλας Ανώνυμη Εταιρεία.

Συγκεκριμένα, τη Δευτέρα 10.1.22 ολοκληρώθηκε επιτυχώς η αξιολόγηση του Ο.Λ.Κ από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη Διαχείριση της Ποιότητας (EFQM) και την Τετάρτη 23.2.22 παραλήφθηκε το πιστοποιητικό που επικυρώνει την εφαρμογή του Διεθνούς Μοντέλου Αριστείας EFQM στη λειτουργία του Οργανισμού.

Η αναγνώριση του Ο.Λ.Κ επιτεύχθηκε στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο ευρωπαϊκό έργο “EXCELTOUR” το οποίο υλοποιείται υπό το συντονισμό του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας – Τμήμα Ανατολικής Μακεδονίας ενώ σύμβουλος της επιχείρησης για την προετοιμασία της για την πιστοποίηση, ήταν η εταιρία συμβούλων Οργανοτεχνική Α.Ε.

Με την πιστοποίησή του αυτή, η Ο.Λ.Κ. Α.Ε. συμπεριλαμβάνεται στην ελίτ της επιχειρηματικής αριστείας στην Ελλάδα στην οποία συγκαταλέγονται γνωστές μεγάλες επιχειρήσεις και Οργανισμοί (π.χ. Αττικό Μετρό, Αερολιμένας Ελ. Βενιζέλος, Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, ACS, Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία και πολλοί άλλοι), ενώ είναι ο μόνος πιστοποιημένος Eλληνικός Οργανισμός διαχείρισης λιμένα.

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Διάβασε κι αυτό

Δημοφιλέστερα Θέματα