Τετάρτη, 7 Ιουνίου, 2023

Τηλέφωνο: 2510-831600

Αρχική Παναγιώτης Σγουρίδης – Αποκαλυπτήρια Μνημείου Ολοκαυτώματος Καβάλα Παναγιώτης Σγουρίδης - Αποκαλυπτήρια Μνημείου Ολοκαυτώματος Καβάλα

Παναγιώτης Σγουρίδης – Αποκαλυπτήρια Μνημείου Ολοκαυτώματος Καβάλα

Αποκαλυπτήρια Μνημείου Ολοκαυτώματος Καβάλα 4
Μνημείο Ολοκαυτώματος Καβάλα 3