Αρχική Μνημείο Ολοκαυτώματος Καβάλα 4 Μνημείο Ολοκαυτώματος Καβάλα 4

Μνημείο Ολοκαυτώματος Καβάλα 4

Δήμητρα Τσανάκα Αποκαλυπτήρια Μνημείου Ολοκαυτώματος Καβάλα
Αποκαλυπτήρια Μνημείου Ολοκαυτώματος Καβάλα 16