Σάββατο, 4 Φεβρουαρίου, 2023
Αρχική Κινητοποίηση στη ΔΟΥ Καβάλας από την ΠΑΣΕΒΕ ΠΑΣΕΒΕ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΟΥ 1

ΠΑΣΕΒΕ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΟΥ 1