Σάββατο, 6 Μαρτίου, 2021

Το νέο ΔΣ του Συλλόγου “Πνοή”

Ροή Ειδήσεων

Άρθρα & Απόψεις

Οικονομία

Γιάννης Σιαπέρας
Έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση από την εφημερίδα της Καβάλας "ΕΝΗΜΕΡΟΣ" και το Kavala Web News

Από τις αρχαιρεσίες της 04-03-2020, για την διετία από Μάρτιο 2020 – μέχρι Μάρτιο 2022 εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο στο Σύλλογο «ΠΝΟΗ» για το Παιδί & την Οικογένεια. Η σύνθεσή του έχει ως εξής:

Πρόεδρος Ιωάννα Χατζηβαρύτη τηλ. 6977703748
Αντιπρόεδρος Απόστολος Κάλφας
Γενική Γραμματέας Νίκη Ανέστη τηλ. 6947937107
Ταμίας Ελένη Ψυρούκη
Αναπλ. Γεν. Γραμματέας Γεωργία Καραγιαννοπούλου
Αναπλ. Ταμίας Προδρομία Κοθάλη
Μέλoς Λοϊζά Έφη

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΟΜΕΩΝ ΔΡΑΣΗΣ

Υπεύθυνη τομέα υποδοχής- υποστηριζόμενες οικογένειες Ιωάννα Χατζηβαρύτη

Υπεύθυνη τομέα κοινωνικών λειτουργών Έφη Δεμίρη

Υπεύθυνη τομέα Γραμμ/κής υποστήριξης & τήρησης Μητρώου Μελών Νίκη Ανέστη

Υπεύθυνη τομέα Οικονομικών Ελένη Ψυρούκη

Υπεύθυνη τομέα Δημοσίων Σχέσεων Νίκη Ανέστη

Υπεύθυνος τομέα νομικής υποστήριξης Μάρκος Αποστολίδης

Υπεύθυνη Ηλεκτρονικής λειτουργίας-Ιστοσελίδας Νίκη Ανέστη

Υπεύθυνη τομέα Ψυχολογικής υποστήριξης Προδρομία Κοθάλη

Υπεύθυνες τομέα διανομής τροφίμων Νίκη Ανέστη- Έφη Λοϊζά

Υπεύθυνος λειτουργίας ρούχων-επίπλων κ.α. Κάλφας Απόστολος

Υπεύθυνες τομέα Ευρωπαϊκών Προγρ/των Ιωάννα Χατζηβαρύτη &Ελένη Ψυρούκη

Υπεύθυνη Εκπαιδευτικής υποστήριξης μαθητών- παιδιών υποστηριζόμενων

οικογενειών Κατερίνα Μπάτη- Μπαρμπάκη

Υπεύθυνη τομέα καλλιτεχνικών Δέσποινα Κασούρη

Υπεύθυνη επιστημονικής ομάδας Γεωργία Καραγιαννοπούλου

 

Για την Εξελεγκτική Επιτροπή εκλέχθηκαν:

Τσιβιώτου- Κίτσιου Δήμητρα

Ευαγγελία Παπαϊωάννου

Σταθοπούλου Ελένη

Διαφημίσεις