Με νέα απόφαση της Αστυνομικής Διεύθυνσης Καβάλας αίρεται η απαγόρευση της κυκλοφορίας σε τμήματα του οδικού δικτύου του Νομού Καβάλας, που επιβλήθηκε λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Η απόφαση της Αστυνομικής Διεύθυνσης Καβάλας αναφέρει:

Αποφασίζουμε:

Την άρση όλων των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που επιβλήθηκαν με την με α/α «4» απόφαση, για τις παρακάτω οδούς, καθόσον εξέλειπαν οι λόγοι για τους οποίους αυτή εκδόθηκε και συγκεκριμένα:

(α) Στην Επαρχιακή οδό Αγίου Ανδρέα – Ακροβουνίου

(β) Στην Επαρχιακή οδό Χαλκερού – Παλαιάς Καβάλας

(γ) Στην Επαρχιακή οδό Σιδηροχωρίου – Φωλιάς

(δ) Στην Επαρχιακή οδό Μυρτοφύτου – συμβολής με Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Καβάλας

(ε) Στην Επαρχιακή οδό Φωλιάς – συμβολής με Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Καβάλας