Με την αναγνώριση δικαστική ή εκούσια βάσει του άρθρου 1484 Α.Κ. επέρχεται πλήρης εξομοίωση των παιδιών χωρίς γάμο των γονέων τους με τα παιδιά γεννημένα σε γάμο. Δηλαδή δημιουργείται πλήρης συγγενικός δεσμός μεταξύ του αναγνωρισμένου παιδιού του πατέρα του και των συγγενών του πατέρα του.

Συνέπεια του γεγονότος αυτού είναι και η αμοιβαία υποχρέωση πλήρους διατροφής ανάμεσα στο αναγνωρισμένο παιδί και τους κατιόντες του και στον πατέρα και τους ανιόντες του πατέρα. Κατ΄ορθή άποψη γίνεται διάπλαση νέας έννομης σχέσης με αποτελέσματα αναδρομικά από το χρόνο γέννησης του τέκνου.

Πρακτική σημασία είναι ότι η εν λόγω αξίωση διατροφής  που αποκτά το αναγνωρισμένο παιδί κατά του πατέρα και των ανιόντων του πατέρα ανατρέχει στο παρελθόν από το χρόνο γέννησής του με την επιφύλαξη όμως του κανόνα της διάταξης άρθ. 1498 Α.Κ. που ορίζει ότι: » διατροφή για το παρελθόν δεν οφείλεται παρά μόνον από την υπερημερία».

Υπερημερία επιφέρει η απλή όχληση του υπόχρεου διατροφής πατέρα από την μητέρα  μετά τη γέννηση του χωρίς γάμου τέκνου με εξώδικο με επίδοση δικαστικού επιμελητή (αποτελεί και απόδειξη όχλησης) ή προφορικά.

Δείτε την συνέχεια του άρθρου στη δ/νση του blog πατώντας ΕΔΩ

Γιώργος Γιαγκουδάκης,

Ειδικός Δικηγόρος Διαζυγίων / Οικογενειακού δικαίου

https://dikigoros-diazygion.gr