ΜΗΝΥΣΗ είναι η καταγγελία που γίνεται προς τις αρμόδιες Αρχές ότι τελέσθηκε έγκλημα, δηλαδή αξιόποινη πράξη ή παράλειψη που προβλέπεται και τιμωρείται από το Ποινικό δίκαιο. Ειδικότερα πρόκειται για την καταγγελία που γίνεται από τρίτο προσωπο, εκτός του παθόντος και αφορά αυτεπάγγελτα διωκόμενο έγκλημα.

ΕΓΚΛΗΣΗ είναι η μήνυση από τον ίδιο τον παθόντα ανεξαρτήτως του αν το έγκλημα, διώκεται αυτεπάγγελτα ή κατ΄έγκληση του παθόντος . Αυτή είναι και η ειδοποιός διαφορά μεταξύ μήνυσης και έγκλησης.

Η ΜΗΝΥΣΗ/ΕΓΚΛΗΣΗ αφορά εγκλήματα και καταγγελία για ποινικό κολασμό αξιόποινων πράξεων από την ποινική δικαιοσύνη.

Η ΑΓΩΓΗ δεν είναι καταγγελία και δεν αφορά την ποινική δικαιοσύνη. Αφορά την πολιτική ή την διοικητική δικαιοσύνη και είναι ένα έγγραφο/δικόγραφο που απευθύνεται στο αρμόδιο δικαστήριο από αυτόν που έχει έννομο συμφέρον με το οποίο ζητείται παροχή έννομης προστασίας με σκοπό ο ενάγων να ικανοποιήσει ορισμένη αξίωσή του με αίτημα αναγνωριστικό (αναγνώριση ύπαρξης ή ανυπαρξίας έννομης σχέσης, του κύρους ή ακυρότητας κάποιας δικαιοπραξίας κ.λ.π.) ή καταψηφιστικό (εκτός του αιτήματος αναγνωριστικού ζητείται ταυτόχρονα και η καταδίκη του εναγομένου σε παροχή δηλ. πράξη ή παράλειψη) ή διαπλαστικό (επιδίωξη διάπλασης εννόμου σχέσεως και μάλιστα δημιουργία ή μεταβολή ή κατάργηση αυτής π.χ αγωγή διαζυγίου).

https://kavala-lawyer.blogspot.com/2019/08/minysi-enklisi-agogi.html

Γιώργος Γιαγκουδάκης,

Ειδικός Δικηγόρος Διαζυγίων / Οικογενειακού δικαίου

https://dikigoros-diazygion.gr