Σήμερα θα μιλήσουμε για την προστασία της Ελληνικής σημαίας ως συμβόλου του Ελληνικού κράτους και των αγώνων του Ελληνικού Έθνους για ελευθερία και Δημοκρατία.

Βάσει του άρθρου 181 Ελληνικού Ποινικού Κώδικα τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο (2) ετών οποιοσδήποτε με σκοπό να εκδηλώσει μίσος ή περιφρόνηση, αφαιρεί, καταστρέφει, παραμορφώνει ή ρυπαίνει την επίσημη σημαία του Κράτους ή έμβλημα της κυριαρχίας του. Το άρθρο αυτό, όπως ισχύει σήμερα, έχει ως εξής:

Προσβολή συμβόλων του ελληνικού Κράτους –  «Όποιος, για να εκδηλώσει μίσος ή περιφρόνηση, αφαιρεί, καταστρέφει, παραμορφώνει ή ρυπαίνει την επίσημη σημαία του Κράτους ή έμβλημα της κυριαρχίας του, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο (2) ετών».

Το άρθρο αυτό περιλαμβάνεται στο πέμπτο κεφάλαιο του Ποινικού Κώδικα με τίτλο «προσβολές της πολιτειακής εξουσίας». Το εν λόγω προστατευόμενο έννομο αγαθό δεν είναι ατομικό, αλλά είναι το κύρος του κράτους, η πολιτειακή εξουσία, για το λόγο αυτό δεν είναι επιτρεπτή παράσταση πολιτικής αγωγής.

«Η προσβολή των συμβόλων της εξουσίας αποτελεί προσβολή αυτής ταύτης της εξουσίας, όχι ως υλικής, αλλά ως ηθικής δυνάμεως επιβολής, δεδομένου ότι η αξία και η δύναμη των συμβόλων είναι αποκλειστικά ηθική και σαν σύμβολα της κυριαρχίας του κράτους θεωρούνται η σημαία, τα εμβλήματα κ.λπ. “ 59/1998 ΠΛΗΜΜ ΘΕΣΣΑΛ.

Η αξιόποινη αυτή πράξη είναι πλημμέλημα και διώκεται αυτεπάγγελτα.

Η πράξη του άρθρου 181 Π.Κ. για την προσβολή συμβόλων του ελληνικού κράτους δεν χρειάζεται να γίνεται δημόσια. Επίσης δεν χρειάζεται το σύμβολο να έχει αναρτηθεί σε δημόσιο χώρο για τη στοιχειοθέτηση της αξιόποινης αυτής πράξης.

Το αδίκημα αυτό μπορεί να στοιχειοθετηθεί αντικειμενικά με έναν από τους εξής τρόπους:

με αφαίρεση ή καταστροφή ή παραμόρφωση ή ρύπανση της επίσημης σημαίας του Κράτους ή του εμβλήματος της κυριαρχίας του.

Με τον όρο αφαίρεση εννοούμε την απόσπαση από τη θέση στην οποία τοποθετήθηκε το σύμβολο και σε αυτή την περίπτωση δεν χρειάζεται η απόσπαση του συμβόλου να γίνεται με σκοπό ιδιοποίησης.

Η καταστροφή περιλαμβάνει σαν έννοια τόσο την ολική καταστροφή, όσο και τη μερική καταστροφή.

Η παραμόρφωση σημαίνει την αλλοίωση της εμφάνισης του συμβόλου.
Επίσημη σημαία του Κράτους είναι η καθιερωμένη Ελληνική σημαία.
Πέραν της επίσημης σημαίας του Κράτους προστατεύονται με τον ίδιο τρόπο και τα εμβλήματα της κυριαρχίας του…