Κυριακή, 17 Οκτωβρίου, 2021

Λιμεναρχείο Καβάλας: Απαγορεύσεις κυκλοφορίας σκαφών, μάσκες παντού

Ροή Ειδήσεων

Άρθρα & Απόψεις

Οικονομία

Εφημερίδα ΕΝΗΜΕΡΟΣ
Έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση από την εφημερίδα της Καβάλας "ΕΝΗΜΕΡΟΣ" και το Kavala Web News
 1. Ανακοινώνεται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας ότι σύμφωνα με:

α) την αριθμ.Δ1α/ΓΠ.οικ.71342/06-11-2020 Κ.Υ.Α. «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020» (ΦΕΚ 4899 Β΄) και

β) το με αριθ.πρωτ.:2132.1/75412/2020/10-11-2020 έγγραφο Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.Λ.Α. Β΄,

που αφορούν σε λήψη περιοριστικών μέτρων για την αποτροπή της πανδημίας ρυθμίζονται μεταξύ άλλων και τα παρακάτω ζητήματα αρμοδιότητας Υπηρεσία μας:

 • Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική, από άτομα (πεζοί) και τους επιβάτες σε Ι.Χ.Ε. οχήματα, ταξί, μέσα μαζικής μεταφοράς, ΚΤΕΛ, κ.λπ. που κυκλοφορούν στους χερσαίους χώρους (λιμένες, χερσαίες ζώνες λιμένων κ.λπ.) καθώς και σε όλους τους χώρους (εσωτερικούς-εξωτερικούς) εντός των πλοίων και σκαφών.
 • Απαγορεύεται η κυκλοφορία κάθε τύπου πλοίου και σκάφους, για τη μεταφορά επιβατών δια θαλάσσης, συμπεριλαμβανομένων και των ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, των επαγγελματικών τουριστικών πλοίων (επαγγελματικά πλοία αναψυχής και ημερόπλοια), των λαντζών και των θαλάσσιων ταξί από την ηπειρωτική Ελλάδα προς τα νησιά και αντίστροφα, καθώς και μεταξύ των νήσων, με εξαίρεση:

α) Μετακίνηση από και προς την εργασία ή κατά τη διάρκεια της εργασίας.

β) Μετακίνηση για λόγους υγείας (μετάβαση σε φαρμακείο, επίσκεψη στον γιατρό, κτηνίατρο ή μετάβαση σε νοσοκομείο ή κέντρο υγείας, εφόσον αυτό συνιστάται μετά από σχετική επικοινωνία).

γ) Μετάβαση για παροχή βοήθειας σε ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη.

δ) Μετάβαση σε τελετή (π.χ. κηδεία συγγενούς πρώτου ή δευτέρου βαθμού) υπό τους όρους που προβλέπει ο νόμος ή μετάβαση διαζευγμένων γονέων ή γονέων που τελούν σε διάσταση που είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της επικοινωνίας γονέων και τέκνων, σύμφωνα με τις κείμενα διατάξεις.

ε) Εφάπαξ μετάβαση στον τόπο μόνιμης κατοικίας.

στ) Μετάβαση σε δημόσια υπηρεσία, εφόσον δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική ή τηλεφωνική εξυπηρέτηση και μόνο για κατεπείγουσες ανάγκες, μετά από τον καθορισμό ραντεβού για το οποίο ενημερώνεται εγγράφως ή ηλεκτρονικώς ο πολίτης και υπό την επιπλέον προϋπόθεση επίδειξης της ως άνω ενημέρωσης.

ζ) Μετακίνηση προς τον σκοπό συγκομιδής αγροτικών προϊόντων.

Σημειώνεται ότι τα ιδιωτικά και επαγγελματικά πλοία αναψυχής καθώς και τα ημερόπλοια δεν εμπίπτουν στις ως άνω εξαιρέσεις.

Για όλες τις ανωτέρω μετακινήσεις, τα πρόσωπα που μετακινούνται απαιτείται να έχουν μαζί τους ταυτότητα ή διαβατήριο, καθώς και τα, κατά περίπτωση, προβλεπόμενα έγγραφα, βεβαιώσεις ή απάντηση μέσω SMS.

 • Η πληρότητα των πλοίων που εκτελούν ακτοπλοϊκές συνδέσεις, σύμφωνα με το άρθρο 1, παράγραφος 1, α/α 19 του πίνακα της (α) σχετικής, ανέρχεται στο 50% ή στο 55% εφόσον διαθέτουν καμπίνες.
 • Άπαντες (επιβάτες, πλοίαρχοι και μέλη πληρωμάτων) οφείλουν να συμμορφώνονται με τις αναρτημένες οδηγίες στη σχετική ιστοσελίδα του Υ.ΝΑ.Ν.Π. https://www.ynanp/gr/el/.
 • Απαγορεύεται ο απόπλους και ο κατάπλους των ερασιτεχνικών σκαφών, ιδιωτικών και επαγγελματικών σκαφών αναψυχής και ημερόπλοιων ανεξαρτήτως σημαίας, που βρίσκονται εντός της Ελληνικής Επικράτειας κατά την έναρξη εφαρμογής των μέτρων, με εξαίρεση τις κάτωθι περιπτώσεις:

α) Έκτακτης ανάγκης και ανωτέρας βίας που αφορούν σε μηχανική βλάβη, ζημιά, κυβερνησία και λοιπές συναφείς, απολύτως αναγκαίες περιπτώσεις που συναρτώνται με την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

β) Μεθορμίσεων και δοκιμαστικών πλόων, σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις και τις διαταγές των οικείων Λιμενικών Αρχών.

γ) Εφοδιασμού των πλοίων και σκαφών με καύσιμα, νερό και εφόδια.

δ) Καταπόπλων σε/από ναυπηγεία προς επισκευή και εκτέλεση λοιπών συναφών εργασιών. Μετά την περαίωση των ανωτέρω εργασιών, επιτρέπεται απόπλους για μεμονωμένο πλου κενό επιβατών, είτε στον λιμένα ελλιμενισμού του πλοίου, είτε σε έτερο λιμένα επιθυμίας του Πλοιάρχου αυτού.

ε) Εξυπηρέτησης αποκλειστικά σκοπών που σχετίζονται με την ασφάλεια κρίσιμων ενεργειακών υποδομών της χώρας. Η παρούσα περίπτωση αφορά αποκλειστικά στα επαγγελματικά πλοία αναψυχής του ν.4256/2014 (Α΄92).

Απαγορεύεται ο κατάπλους στην Ελληνική Επικράτεια κρουαζιερόπλοιων, ανεξαρτήτως σημαίας για τη διενέργεια κρουαζιέρας.

 • Για το χρονικό διάστημα ισχύος της (α) σχετικής, ήτοι έως και την έκτη πρωινή της 30-11-2020 αναστέλλονται οι εξετάσεις για απόκτηση:

α) Άδειας χειριστή ταχύπλοου σκάφους.

β) Άδειας χειριστή πηδαλιούχου.

γ) Άδειας ναυαγοσώστη.

δ) Βεβαίωσης συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων για το επάγγελμα του δύτη.

Επίσης για το ίδιο χρονικό διάστημα δεν επιτρέπεται η λειτουργία:

α) Των σχολών εκπαίδευσης υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών.

β) Των σχολών ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης.

γ) Των επιχειρήσεων καταδυτικών υπηρεσιών αναψυχής.

δ) Των επιχειρήσεων θαλασσίων μέσων αναψυχής.

 • Για το χρονικό διάστημα ισχύος της (α) σχετικής, απαγορεύεται η διενέργεια ερασιτεχνικής αλιείας, από οπουδήποτε και με οποιοδήποτε μέσο, καθώς η υπόψη δραστηριότητα δεν εμπίπτει στο πλαίσιο ζωτικής προσωπικής ανάγκης, σύμφωνα με την υπόψη Κ.Υ.Α.
 • Για το χρονικό διάστημα ισχύος της (α) σχετικής, επιτρέπεται η κολύμβηση ως άσκηση.
 • Για το χρονικό διάστημα ισχύος της (α) σχετικής, δεν επιτρέπεται η διενέργεια καταδύσεων αναψυχής, στο πλαίσιο του ν.3409/2005 (Α΄273), όπως ισχύει, καθώς η υπόψη δραστηριότητα δεν εμπίπτει στο πλαίσιο ζωτικής προσωπικής ανάγκης, σύμφωνα με την υπόψη Κ.Υ.Α.
 • Για το χρονικό διάστημα ισχύος της (α) σχετικής, επιτρέπεται η διενέργεια μη μηχανοκίνητων ιδιωτικών θαλάσσιων μέσων αναψυχής, όπως ορίζονται στον Γενικό Κανονισμό Λιμένα υπ΄ αριθμ. 20 (Β΄444/1999).

 

 1. Υπενθυμίζεται ότι η εξυπηρέτηση του κοινού στην Υπηρεσία μας, θα γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 1, παρ. 1, α/α 2 του πίνακα του (α) σχετικού, ήτοι μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις (υποβολή μηνύσεων, άμεσων – επειγουσών καταγγελιών, έκτακτων καταστάσεων κ.λπ.) και κατόπιν ραντεβού.

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση αναίτιας μετάβασης ατόμων στην Υπηρεσία μας, θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφοι 1 και 2 της υπ΄αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.71342 Κ.Υ.Α.

 1. Συναλλασσόμενο κοινό κατά την προσέλευσή του στην Υπηρεσία, όποτε αυτό απαιτείται σύμφωνα με τα ανωτέρω, οφείλει να φέρει ατομικά μέσα προστασίας (μάσκα, γάντια).

 

Υπενθυμίζονται τα στοιχεία επικοινωνίας των Λιμενικών Αρχών της Π.Ε.Καβάλας

Κ.Λ.ΚΑΒΑΛΑΣ Τηλ. 2513505400-401-402 Email kavala@hcg.gr
Α’ Λ/Τ ΘΑΣΟΥ Τηλ. 2593022106 Email thassos@hcg.gr
Β΄Λ/Τ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ Τηλ. 2591051204 Email keramoti@hcg.gr
Λ/Φ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ Τηλ. 2594021711 Email eleftheres@hcg.gr

Τέλος στον επίσημο ιστότοπο του ΥΝΑΝΠ (www.ynanp.gr) υπάρχει ειδική ενότητα για τον ιό COVID-19, η οποία ενημερώνεται καθημερινά για την εξέλιξη του φαινομένου, σε σχέση πάντα με τη ναυτιλία, τα λιμάνια και τις θαλάσσιες μεταφορές.

spot_img

Διαφημίσεις