Τετάρτη, 29 Ιουνίου, 2022

Υποτροφίες από το Δημοτικό Ωδείο Καβάλας

Ακολούθησε μας

Το Δημοτικό Ωδείο Καβάλας (Δ.Ω.Κ) προκηρύσσει Υποτροφίες Σπουδών για νέους και παλαιούς μαθητές με αποκλειστική διάρκεια ενός (1) σχολικού έτους (2016-2017).

Η πλήρης κάλυψη αφορά το 100% των διδάκτρων ενώ η μερική το 50%. Εάν ευεργετούμενος μαθητής δικαιούται και άλλη έκπτωση σύμφωνα με τον Πίνακα Διδάκτρων, αυτή δεν συμψηφίζεται με την Υποτροφία Σπουδών αλλά ισχύει το μεγαλύτερο ποσοστό. Θα χορηγηθούν:

1) Έως τρεις (3) υποτροφίες πλήρους κάλυψης διδάκτρων σε ένα (1) ειδικό μάθημα.

2) Έως πέντε (5) υποτροφίες μερικής κάλυψης διδάκτρων σε ένα (1) ειδικό μάθημα.

3) Έως δύο (2) υποτροφίες για ενηλίκους (άνω των 18 ετών) μερικής κάλυψης διδάκτρων σε ένα (1) ειδικό μάθημα.

4) Έως δύο (2) υποτροφίες για Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ) πλήρους κάλυψης διδάκτρων σε ένα (1) ειδικό μάθημα.

5) Έως δύο (2) υποτροφίες για τέκνα πολύτεκνης οικογένειας πλήρους κάλυψης διδάκτρων σε ένα (1) ειδικό μάθημα. Τα ευεργετούμενα τέκνα δεν μπορούν να προέρχονται από την ίδια οικογένεια.

Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Οι υποψήφιοι πρέπει:

1) Να είναι Δημότες Καβάλας.

2) Να μην έχουν – τόσο αυτοί, όσο και οι γονείς τους – επαρκή οικονομικά μέσα για τη συνέχιση των σπουδών τους.

Υποβολή Αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται μέχρι 21.10.2016 να υποβάλουν στη Γραμματεία του Δ.Ω.Κ. τα εξής δικαιολογητικά:

1) Αίτηση (παρέχεται από την Γραμματεία του Δ.Ω.Κ.)

2) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

3) Εκκαθαριστικό Σημείωμα φορολογίας εισοδήματος δύο (2) τελευταίων ετών του ιδίου ή των γονέων του (σε περίπτωση ανήλικου τέκνου)

4) Κάθε άλλο έγγραφο που ενισχύει το αίτημα του υποψηφίου

Διαδικασία Επιλογής

Η τελική επιλογή των υποτρόφων θα γίνει από πενταμελή επιτροπή που θα ορισθεί από το Δ.Σ. του Δ.Ω.Κ., το οποίο ακολούθως θα επικυρώσει με απόφασή του το αποτέλεσμα της διαδικασίας. Η διαδικασία επιλογής, το αποτέλεσμά της, και η απόφαση επικύρωσής του από το Δ.Σ. είναι αδιαμφισβήτητα και δεν επιδέχονται ένσταση.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Δ.Ω.Κ.

Χαράλαμπος Κουφατζής

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Διάβασε κι αυτό

Δημοφιλέστερα Θέματα