Τετάρτη, 7 Ιουνίου, 2023

Τηλέφωνο: 2510-831600

Αρχική ΚΟΠΑΤΣΑΡΗΣ ΠΛΩΜΑΡΙΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 2 ΚΟΠΑΤΣΑΡΗΣ ΠΛΩΜΑΡΙΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 2

ΚΟΠΑΤΣΑΡΗΣ ΠΛΩΜΑΡΙΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 2