Τρίτη, 3 Αυγούστου, 2021

Οικογενειακό εισόδημα και απαλλαγές φόρου για την απόκτηση κατοικίας

Ροή Ειδήσεων

Άρθρα & Απόψεις

Οικονομία

Εφημερίδα ΕΝΗΜΕΡΟΣ
Έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση από την εφημερίδα της Καβάλας "ΕΝΗΜΕΡΟΣ" και το Kavala Web News
spot_img

Πότε και πώς εφαρμόζεται η απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος για την απόκτηση κατοικίας;

Η απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος για την απόκτηση κατοικίας κρίνεται κάθε χρόνο χωριστά. Με βάση το περιεχόμενο της δήλωσης που υποβάλλει ο λογιστής σας για τα εισοδήματα κάθε χρόνο, κρίνεται και η συνολική δαπάνη που πραγματοποιήθηκε για την απόκτηση κατοικίας, το δωδεκάμηνο διάστημα που καλύπτεται από τη συγκεκριμένη δήλωση φόρου εισοδήματος. Η δήλωση φόρου εισοδήματος υποβάλλεται κάθε χρόνο στην εφορία, για τα εισοδήματα και τις δαπάνες πού έχουν πραγματοποιηθεί από κάθε φορολογούμενο τον αμέσως προηγούμενο ημερολογιακά χρόνο. Έτσι λοιπόν, αν κάποιος αγόρασε ένα διαμέρισμα με δάνειο από την Τράπεζα και δεν έχει τις απαλλαγές του Νόμου για αγορά πρώτης κατοικίας, έχει υποχρέωση να καλύπτει με τη δήλωσή τον κάθε χρόνο μόνο τις δόσεις του δανείου πού πληρώνει μέσα στο χρόνο, προσκομίζοντας ως αποδεικτικό στοιχείο με τη δήλωσή τον τη σχετική βεβαίωση της Τράπεζας κ.λπ. Όταν εξάλλου η αγορά γίνεται με δόσεις τις οποίες χορηγεί ο πωλητής, εφόσον αυτές αναφέρονται στο συμβόλαιο, τότε με τη δήλωση κάθε χρόνου θα πρέπει να καλύπτονται οι δόσεις που εξοφλούνται στο δωδεκάμηνο διάστημα στο οποίο αφορά η συγκεκριμένη δήλωση. Προσοχή στις δύο αυτές περιπτώσεις: Όλα τα έξοδα του συμβολαίου αγοράς (φόροι, συμβολαιογραφικά, έξοδα υποθηκοφυλακείου και δικηγόρου) θα πρέπει να προστεθούν στο ποσό των δόσεων του πρώτου χρόνου και επομένως να καλυφθούν από τα εισοδήματα αυτού τον χρόνου. Αντίθετα, αν τα χρήματα για την αγορά κατοικίας ή και οικοπέδου ο φορολογούμενος τα δανείστηκε από φιλικά του πρόσωπα, χωρίς να έχει υπογράψει κάποιο επίσημο χαρτί, τότε έχει υποχρέωση να καλύψει με τη δήλωσή του τη συνολική δαπάνη αυτής της αγοράς (δηλαδή την αξία τον συμβολαίου συν όλα τα έξοδα του συμβολαίου που αναφέραμε παραπάνω).

Η δαπάνη απόκτησης κατοικίας όπως και όλες οι άλλες δαπάνες διαβίωσης πού θεωρούνται τεκμήρια εισοδήματος, καλύπτονται κυρίως με εισοδήματα πού φορολογούνται ή απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος, τα οποία δηλώνονται με την ίδια φορολογική δήλωση από τον λογιστή σας. Εισοδήματα πού δηλώνονται με την ίδια δήλωση είναι αυτά που αποκτήθηκαν στο προηγούμενο δωδεκάμηνο χρονικό διάστημα, είτε από τον ίδιο το φορολογούμενο είτε από τη σύζυγό τον, είτε από τα πρόσωπα πού βαρύνουν το φορολογούμενο ή και τη σύζυγό του. Τα εισοδήματα αυτά, ως άθροισμα, αποτελούν το οικογενειακό εισόδημα του φορολογουμένου, το οποίο σε αντιδιαστολή από το ατομικό του εισόδημα λαμβάνεται υπόψη για την κάλυψη της δαπάνης απόκτησης κατοικίας.

Πρόσωπα που θεωρούνται ότι βαρύνουν το φορολογούμενο ή πρόσωπα, που όπως θα λέγαμε, αποτελούν τη «φορολογική οικογένεια» ενός φορολογουμένου είναι:
✓ Ο ή η σύζυγος, όταν δεν έχει φορολογητέο εισόδημα.
✓ Τα ανήλικα και άγαμα τέκνα του ζευγαριού, καθώς επίσης και τα ανήλικα παιδιά από προηγούμενο γάμο του ενός ή του άλλου συζύγου.
✓ Τα ενήλικα παιδιά που δεν έχουν συμπληρώσει τα 25 χρόνια και σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες σχολές ή σχολεία τον εσωτερικού ή τον εξωτερικού, καθώς και εκείνα που δεν έχουν συμπληρώσει τα 19 και παρακολουθούν μαθήματα σε μεταλυκειακά δημόσια προπαρασκευαστικά κέντρα.
✓ Τα άγαμα παιδιά στο διάστημα που υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία.
✓ Τα παιδιά (άγαμα ή διαζευγμένα ή σε κατάσταση χηρείας), εφόσον έχουν διανοητική ή φυσική αναπηρία 67% και πάνω.
✓ Οι ανιόντες (γονείς και παππούδες) και των δύο συζύγων.
✓ Τα αδέλφια και των δύο συζύγων, εφόσον είναι άγαμα, ή διαζευγμένα ή τελούν σε κατάσταση χηρείας και έχουν διανοητική ή φυσική αναπηρία 67%ο και πάνω.
✓ Οι ανήλικοι ορφανοί (από πατέρα και μητέρα) συγγενείς μέχρι τον τρίτο βαθμό οποιονδήποτε από τους συζύγους (τα ανήλικα παιδιά δηλαδή των αδελφών του ζευγαριού πού έχουν χάσει και τους δύο γονείς τους).

Στον όρο της «συγκατοίκησης» με το φορολογούμενο περιλαμβάνεται εκτός από την κύρια κατοικία της οικογένειας κάθε διεύθυνση άλλης κατοικίας, εφόσον δηλώνεται από το φορολογούμενο ως δευτερεύουσα κατοικία, πρώτη ή δεύτερη κ.λπ. Άλλες νόμιμες πηγές για την κάλυψη της δαπάνης απόκτησης κατοικίας είναι:

✓ Χρηματικά ποσά που δε θεωρούνται εισοδήματα, (π.χ. κέρδη από τυχερά παιχνίδια, λαχεία, το ξυστό κ.λπ.).
✓ Τα χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. αν υπήρχε ένα σπίτι το οποίο πουλήθηκε, τότε το ποσό τον συμβολαίου για το οποίο πληρώθηκε ο φόρος μεταβιβάσεως και όχι το πραγματικό τίμημα, που εισπράχθηκε, θα το αναφέρει ο φορολογούμενος στη δήλωσή του για να καλύψει ολόκληρη ή ένα μέρος της δαπάνης απόκτησης κατοικίας).
✓ Το συνάλλαγμα, εφόσον δικαιολογείται η απόκτηση του στο εξωτερικό (π.χ. οι μισθοί αυτών που εργάζονται σε ποντοπόρα εμπορικά πλοία κ.λπ.).
✓ Τα δάνεια πού αποδεικνύονται με έγγραφα που έχουν βέβαιη ημερομηνία. Ενα έγγραφο αποκτά βέβαιη ημερομηνία με διάφορους τρόπους (π.χ. αναφέρεται σε διαθήκη η οποία δημοσιεύθηκε ότι ο φορολογούμενος είχε δανειστεί από τον αποβιώσαντα ένα χρηματικό ποσό).
✓ Δωρεές ή γονικές παροχές χρηματικών ποσών, για τις οποίες όμως θα πρέπει να υποβληθεί η σχετική δήλωση Δ1 πριν από το τέλος του χρόνου, που καλύπτεται από τη συγκεκριμένη δήλωση φόρου εισοδήματος.
Επίσης για την απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος ο φορολογούμενος μπορεί να αναφέρει στη δήλωσή του τα οικογενειακά εισοδήματα που αποκτήθηκαν κατά τα προηγούμενα χρόνια και είχαν φορολογηθεί ή είχαν απαλλαγεί νόμιμα από το φόρο εισοδήματος, καθώς και όλα τα παραπάνω χρηματικά ποσά που δε θεωρούνται εισοδήματα τα οποία επίσης αποκτήθηκαν σε προηγούμενα χρόνια και δεν ξοδεύτηκαν στο παρελθόν. Τα εισοδήματα αυτά ο Νόμος τα χαρακτηρίζει ως «κεφάλαιο προηγουμένων ετών», το οποίο προσδιορίζεται χωριστά για κάθε προηγούμενο χρόνο και είναι ίσο με το ποσό που προκύπτει, αν από όλα τα παραπάνω ποσά εισοδημάτων και αποκτημάτων αφαιρεθούν οι τεκμαρτές και οι πραγματικές δαπάνες του φορολογούμενου και της οικογένειάς του, που αναφέρονται στην ίδια δήλωση.

Ένα παιδί ηλικίας 18 έως 25 ετών που σπουδάζει και έχει οικονομική αυτοτέλεια έχει το ίδιο τις απαλλαγές που προβλέπει ο Νόμος για την απόκτηση πρώτης κατοικίας και όχι οι γονείς του.

Διαφημίσεις