Η «PFIC Ltd», Βιομηχανία Φωσφορικών Λιπασμάτων και Χημικών, στα πλαίσια επέκτασης των δραστηριοτήτων της προχώρησε στην εξαγορά του εργοστασίου της «BASF» στη Θήβα.

Με τη συγκεκριμένη εξαγορά, η “PFIC Ltd” αποσκοπεί στην περαιτέρω ανάπτυξή της στον κλάδο των λιπασμάτων και χημικών, ενισχύοντας την ήδη επιτυχημένη πορεία της. Με την επένδυση αυτή η “PFIC Ltd” επιδεικνύει έμπρακτα τη στήριξή της στην Ελληνική οικονομία. (δελτίο τύπου)