Στην Ειδική Συνεδρίαση, της 4ης Δεκεμβρίου, της νέας Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ-ΑΜ που προέκυψε μετά τις γενικές εκλογές του ΤΕΕ της 3ης Νοεμβρίου 2019, εκλέχθηκαν  με την προβλεπόμενη διαδικασία των έμμεσων εκλογών και μυστικών ψηφοφοριών, τα νέα όργανα διοίκησης του ΤΕΕ-ΑΜ, δηλαδή τα μέλη του Προεδρείου της Αντιπροσωπείας, τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής και τα μέλη του Προεδρείου της Διοικούσας Επιτροπής, ως εξής :

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΕΕ-ΑΜ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:                         ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ , Αρχιτέκτων μηχανικός

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:                 ΜΩΫΣΙΔΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ, Πολιτικός μηχανικός

ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:             ΠΕΤΡΟΜΕΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Πολιτικός  μηχανικός

ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:                     ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, Ηλεκτρολόγος μηχανικός

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:             ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ,  Ηλεκτρολόγος  μηχανικός

ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ :         ΜΠΑΚΑ ΜΑΡΙΑ, Αγρονόμος Τοπογράφος μηχανικός

ΜΕΛΗ:   ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Μηχ/γος Ηλ/γος μηχανικός

              ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Πολιτικός Μηχανικός

              ΝΑΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Μηχανικός Χωροταξίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης

              ΧΟΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, Ηλεκτρολόγος μηχανικός

              ΓΟΥΝΑΡΙΔΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ, Μηχ/λόγος μηχανικός

              ΣΑΜΟΥΡΚΑΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΑ, Μηχανικός Χωροταξίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης