Μετά την επικύρωση των αποτελεσμάτων των αρχαιρεσιών του Ιατρικού Συλλόγου Καβάλας, από τον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, και κατόπιν της Συνεδρίασης της 5ης Δεκεμβρίου 2018, συγκροτήθηκε το  νέο Διοικητικό Συμβούλιο σε Σώμα με την εξής σύνθεση.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΙΑΤΡΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ

ΤΑΜΙΑΣ: ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΡΓΥΡΙΟΣ

ΜΕΛΗ: ΑΜΠΕΡΙΑΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΕΛΙΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΤΙΝΗ, ΠΟΤΟΛΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΤΖΑΝΑΒΑΡΗ ΑΝΝΑ, ΤΟΥΡΑΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΤΣΑΡΙΔΗΣ  ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ