Συγκεντρωτικά σε 55 τμήματα από 83

Ναι Μπορούμε 59,53%
Σωστή Επιλογή 30,97%
Παγγαίο Αύριο 4,13%
Όραμα 3,14%
Συσπείρωση 2,25%

233 Ελευθερούπολης 

Ναι Μπορούμε 212
Σωστή Επιλογή 78
Παγγαίο Αύριο 17
Όραμα 3
Συσπείρωση 5

239 Ελευθερούπολης

Ναι Μπορούμε 158
Σωστή Επιλογή 72
Παγγαίο Αύριο 19
Όραμα 9
Συσπείρωση 3

Νικησιανη 293
Ναι Μπορούμε 176
Σωστή Επιλογή 50
Παγγαίο Αύριο 14
Όραμα 8
Συσπείρωση 8

Μπορείτε να παρακολουθείτε απευθείας τα αποτελέσματα στην κεντρική μας σελίδα.