Κυριακή, 7 Μαρτίου, 2021

Μητρόπολη ΦΝΘ: Μπαίνουν κλειδαριές σε όλα τα παρεκκλήσια της Θάσου

Ροή Ειδήσεων

Άρθρα & Απόψεις

Οικονομία

Εφημερίδα ΕΝΗΜΕΡΟΣ
Έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση από την εφημερίδα της Καβάλας "ΕΝΗΜΕΡΟΣ" και το Kavala Web News

Από την Ιερά Μητρόπολη ΦΝΘ εκδόθηκε η παρακάτω ανακοίνωση:

Μὲ πολλή θλίψη και περίσκεψη και μετά από την σχετική ενημέ­ρωση εκ μέρους των αστυνομικών αρχών σε ό,τι αφορά στην βεβήλω­ση των ιερών Εικόνων των παρεκκλησίων της ενορίας της αγίας Τριά­δος της καθ’ ημάς Ιεράς Μητροπόλεως ΦΝΘ στον Λιμένα της Θασου, γνωρίζομε στην κοινή γνώμη τα παρακάτω:

Τα όσα θλιβερά συνέβησαν τις τελευταίες ημέρες στο νησί της Θάσου με τους πυροβολισμούς των ιερών εικόνων σε παρεκκλή­σια της παραπάνω ενορίας προκαλούν αισθήματα βαθείας λύπης και μεγάλου προβληματισμού στους κληρικούς μας και σε κάθε χριστιανό.

  • Όπως διεπιστώθη εκ της ερεύνης, η ενέργεια αυτή δεν οφείλεται σε κάποια εκδήλωση μίσους εναντίον της χριστιανικής μας θρη­σκείας ή χλευασμού των ιερών μας, αλλά βασίσθηκε στην ασεβή και άπρεπη συμπεριφορά ενός ατόμου που έχει ανάγκη από ψυ­χολογική και ιατρική στήριξη και θεραπεία. Η πράξη αυτή ήταν καθαρά μία κίνηση παράλογη και αψυχολόγητη, και οφείλεται στο δύσκολο οικογενειακό περιβάλλον και στην μη ομαλή εφηβι­κή ανάπτυξη του δράστη.
  • Βάσει των σχετικών βεβαιώσεων της αστυνομικής αρχής, το όπλο πού χρησιμοποιήθηκε ήταν αεροβόλο και κατά την παράνομη και α­σεβή αυτή πράξη του δράστη δεν τραυματίσθηκε κάποιος παρ­ευ­ρι­σκόμενος.
  • Από τούδε και εξής, σε όλα τα παρεκκλήσια που ευρίσκονται στο νη­σί της Θάσου, και υπάγονται στις ενορίες της καθ’ ημάς Ιεράς Μη­τροπόλεως ΦΝΘ με την υπεύθυνη παρέμβαση των εκκλησια­στικών συμβουλίων τους, και κατόπιν εντολής του Σεβ. Μητροπο­λίτου μας κ. Στεφάνου θα τοποθετηθούν αμέσως κλειδαριές ασ­φα­λείας, οι οποίες θα ανοίγωνται μόνον κατόπιν συνεννοήσεως με τους κατά τόπους υπευθύνους ιερείς, προκειμένου να διαφυλα­χθούν τα ιερά και τα όσια της πίστεώς μας.
  • Είναι γνωστό σε όλους, ότι κατά το παρελθόν, όταν ο μακαριστός Μητροπολίτης Προκόπιος σε συνεργασία με τους εφημερίους του νη­σιού προέβη στην υποχρεωτική τοποθέτηση κλειδαριών στα εν λόγω παρεκκλήσια, δυστυχώς δέχθηκε εκ μέρους κάποιων ανευ­θύ­νων και κοινωνικά ανωρίμων ανθρώπων μεγάλη αντίδραση και δεν ολοκλήρωσε την απόφασή του αυτή.
  • Άς αντιληφθούν επί τέλους κάποιοι υπεύθυνοι-ανεύθυνοι, ότι δεν μπο­ρούμε να αφήσωμε τα ιερά παρεκκλήσιά μας εντελώς απρο­στά­τευτα από τις κακόβουλες και άρρωστες καταβολές όλων εκεί­νων που μπορούν μέσα στις επιλογές τος, είτε συνειδητά είτε α­συν­εί­δητα να φθάσουν σε τέτοιες επικίνδυνες και ασεβείς συμπε­ριφορές.
  • Δεν θα επιτρέψωμε σε οποιονδήποτε θελήση στο μέλλον με τέ­τοιους τρόπους να προσβάλη το θρησκευτικό συναίσθημα του ιε­ρού κλήρου και τους ευσεβούς λαού μας. Ας αναλάβουν όλοι τις ευ­θύνες τους για να μην επαναληφθούν παρόμοια ασεβή για την ορ­θό­δοξη χριστιανική πίστη μας και επικίνδυνα για την ανθρώ­πι­νη ζωή γεγονότα.

Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως

Φιλίππων, Νεαπόλεως & Θάσου.

Διαφημίσεις