Πέμπτη, 30 Ιουνίου, 2022

Μητροπολίτης ΦΝΘ: Αυτόκλητοι σωτήρες στοχοποιούν την Εκκλησία

Αναβάλλονται γάμοι και βαφτίσεις, χωρίς εκκλησίασμα οι Ιερές Ακολουθίες

Ακολούθησε μας

Από την Ιερά Μητρόπολη Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου εκδόθηκε η παρακάτω ανακοίνωση:

Δυστυχώς τον τελευταίο καιρό έκαμαν και πάλι την εμφάνισή τους, ορισμένοι σε ολόκληρη την Ελλάδα μας, όπως και σε τοπικό επίπεδο, που συνηθίζουν να αγορεύουν από τα διάφορα ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα, σαν αυθεντίες και να αναλαμβάνουν σαν αυτόκλητοι σωτήρες και ειδήμονες στο να διαχειρισθούν κρίσεις κάθε είδους, οι οποίες πλήττουν και ταλαιπωρούν, το κοινωνικό σύνολο, τον λαό μας που υφίσταται κάθε δυσκολία με θυσίες και στερήσεις. Ελέγχουν, κρίνουν, αποφασίζουν, καταγγέλλουν, χωρίς προηγουμένως με την προσωπική τους ευθύνη να δια­χειρίζονται δημοσιογραφικά, επιστημονικά, κοινωνικά, ανθρώπινα την οποιαδήποτε είδηση, στοχοποιώντας και παραβαίνοντας με εξευ­τε­λιστικό τρόπο ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ των ορθοδόξων χρι­στια­νών και πολιτών της χώρας μας. Οι χριστιανοί όμως, όπως πάντοτε, υπο­μένουν και προσεύχονται για όλους. Η Εκκλησία μας κατά την δύσκολη αυτή περίοδο με πόνο, λύπη και προσευχή στο σύνολό της μαζύ με τους κληρικούς της είναι εκείνη που ετήρησε τα μέτρα για την υγεία μας σε απίστευτο βαθμό, με ἐγκλεισμό και χωρίς λιτανείες στις μεγάλες εορτές του Πάσχα, του Δεκαπενταυγούστου και σε άλλες μεγάλες εορ­τές πο­λιούχων και εορταζομένων αγίων, ενώ αντιθέτως συνωστισμοί κα­τά την περίοδο αυτή γίνονταν συνεχώς στις παραλίες, στις θάλασσες, στις α­γορές, στις διαδηλώσεις, στα «πάρτυ» διαφόρων εδώ και εκεί για τον κο­ρωναϊό. Ήδη ακούγεται πάλι λόγος περί επικειμένων διαδηλώ­σε­ων στους δρόμους. Σύμφωνα με αυτούς τους κάποιους για όλα φταίνε οι χριστιανοί και η Εκκλησία. Αυτούς που σήμερα χλευάζουν την Εκκλη­σία μας τους αφή­νομε να τους κρίνη η ιστορία και το μέλλον.

Απέναντι στον κίνδυνο λοιπόν να καταλήξωμε όλοι αίτιοι και αυ­τουρ­γοί ενός απολύτου «ό,τι νάναι» και μιας απολύτου καταρρεύσε­ως όλων ανεξαρτήτως των θεσμών, η τοπική μας Εκκλησία, η Ιερά Μητρό­πολη Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου με τους κληρικούς και τους λαϊκούς συνεργάτες της, με τους εθελοντές και τις εθελόντριές της, με τις οδηγίες-κατευθύνσεις της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλά­δος και τις αντίστοιχες των αρμοδίων υγιειονομικών υπηρεσιών της Ελ­ληνικής Πολιτείας, στέκεται με πολλή υπευθυνότητα και φρον­τίζει για την εφαρμογή των εκτάκτων μέτρων της δημοσίας υγίειας από τον κίν­δυνο της περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στον τόπο μας και σε όλη την χώρα μας.

Για την πληρέστερη, υπεύθυνη και ακριβέστερη ενημέρωση της το­πικής μας κοινωνίας και για την απόκρουση ψευδών πληροφοριών και υπερβολών, που σκοπό έχουν να δημιουργήσουν αναταραχή και να δια­σπείρουν τον πανικό, στοχοποιώντας ως εστίες μολύνσεως τους ιερούς Ναούς μας και τους ευλαβείς κληρικούς και χριστιανούς μας, θέτομε στη δημοσιότητα τις εγκύκλιες οδηγίες, που ήδη έχουν δοθεί εγγράφως στα Εκκλησιαστικά Συμβούλια των ιερών ενοριακών Ναών, στα Ηγου­μενοσυμβούλια των ιερών Μονών και στις Διοικούσες Επιτροπές των ιερών Προσκυνημάτων, προς εφαρμογή των ειδικών όρων και προϋπο­θέσεων για την ασφαλή λειτουργία τους κατά το χρονικό διάστημα από το ΣΑΒΒΑΤΟ 7 Νοεμβρίου 2020 έως και την Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020:

  1. Η ΤΕΛΕΣΗ των προβλεπομένων καθημερινών ιερών ακολουθιών θα εξακολουθήσει να πραγματοποιείται κατά το ωρολόγιο πρόγραμμα, Α­ΝΕΥ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΜΑΤΟΣ, αποκλειστικώς και μόνον από ένα (1) Κληρικό και από το αναγκαίο βοηθητικό προσω­πικό, ο συνολικός αριθμός των οποίων δεν θα υπερβαίνει τους τέσσε­ρεις (4), πλην του ιερού Μητροπολιτικού Ναού Τιμίου Προδρόμου και του ιερού Καθεδρικού Ναού αγίου Αποστόλου Παύλου Καβά­λας στους οποίους ο ανώτατος αριθμός παραμένει στους έξι (6).
  2. Η ΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΗΨΗ ΔΕΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ. Δεδομένων των εκτά­κτων συνθηκών και της αδυναμίας συμμετοχής των πιστών στη Θεία Λειτουργία, η από μέρους των ιερέων ανταπόκριση, όταν ζητείται, θα πρέπει να είναι άμεση για την εξυπηρέτηση των πνευματικών αναγ­κών τους και κυρίως για την Θεία Μετάληψη των Αχράντων Μυ­στηρίων, μὲ τὴν αὐστηρή τήρηση όλων των προστατευτικών μήτρων για τα θέματα της υγείας.
  3. Η ΚΡΟΥΣΗ των κωδώνων κάθε ημέρα το πρωΐ (30 π.μ.) και το α­πόγευμα (5 μ.μ.) συνεχίζεται κανονικά.
  4. ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΜΕΧΡΙ 30-11-2020 η τέλεση απάντων των προ­γραμματισθέντων ιερών Μυστηρίων βαπτίσεων και γάμων.
  5. ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΤΕΛΕΣΗ των Εξοδίων-Νεκρωσίμων ιερών Ακο­λου­θιών εντός των ιερών Ναών από ένα (1) Κληρικό και το αναγκαίο βοηθητικό προσωπικό και με την παρουσία επιπλέον του απολύτως συγγενικού περιβάλλοντος του/της αποβιώσαντος/σάσης –ΕΩΣ ΕΝ­ΝΕΑ (9) ΑΤΟ­ΜΑ– και των προσώπων που επιμελούνται της ταφής τη­ρουμένων των αναγκαίων μέτρων προστασίας και μάλιστα της υποχρεωτικής χρήσεως προσωπίδος (μάσκας).
  6. ΤΑ ΙΕΡΑ ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ ΚΑΙ ΤΑ ΤΡΙΣΑΓΙΑ θα τελούνται αποκλει­στικώς και μόνον επί των τάφων των κεκοιμημένων, ενώ απαγο­ρεύεται ρητώς η πραγματοποίηση των αντιστοίχων δεξιώσεων εντός εκκλησιαστικών χώρων-αιθουσών.
  7. ΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΛΙΤΑΝΕΙΕΣ εκτός των ιερών Ναών δεν επιτρέπον­ται.
  8. ΟΙ ΙΕΡΟΙ ΕΝΟΡΙΑΚΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΙ ΝΑΟΙ (ΝΠΔΔ) ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΕΙΩΝ ΛΕΙ­ΤΟΥΡΓΙΩΝ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΑΝΟΙΚΤΟΙ για την παρου­σία-διακονία των ιερέων-εφημερίων στους ιερούς Ναούς κατά το πρόγραμμα της καθημερινής λειτουργίας τους, και επί τη βάσει της νομίμου Βεβαιώσεως Κυκλοφορίας Κληρικού ΙΜΦΝΘ, πλην όσων εξ αυτών ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. Η παρουσία αυτή είναι υπο­χρεωτική για την συνέχιση από αυτούς των διοικητικών καθηκόντων τους και των εφημεριακών υποχρεώσεών τους, τηρουμένων αυστη­ρώς κατά την παραμονή τους εντός των ιερών Ναών απάντων των ορισθέντων μέτρων προστασίας για την δημόσια υγίεια.
  9. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΑΙ Η ΠΑΡΑΜΟΝΗ προσκυνητών και εκδρομέων εντός των ιερών Μονών.
  10. ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΤΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ των Κατηχητικών Σχολείων ό­λων των βαθμίδων, των Τμημάτων της Σχολής Βυζαντινής Μου­σι­κής, καθώς και η πραγματοποίηση των εσπερινών κηρυγμάτων και πνευματικών συναντήσεων εντός των χώρων των ιερών Ναών.

Αξίζει επίσης να σημειωθή ότι παρά την δύσκολη συγκυρία οι φιλαν­θρωπικές και κοινωνικές δομές και τα Ιδρύματα της Ιεράς Μητροπό­λεως Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου εξακολουθούν να λειτουργούν και να ανταποκρίνονται ικανοποιητικά, βάσει των ορισθέντων μέτρων για την υγεία μας, στις αυξημένες οικονομικὲς και υλικές ανάγκες των εμπεριστάτων αδελφών μας, με την μοναδική και συγκινητική βοήθεια των εκατό (100) και πλέον εθελοντών μας.

Οι Χριστιανοί αγαπούν πάνω από όλα την αλήθεια, δεν χαίρονται για το στραβό που γίνεται, αλλά μετέχουν στην χαρά για το σωστό. Γι’ αυτό ας είμαστε όλοι θαρραλέοι στον αγώνα μας, έχοντας πλήρη την ελευθερία εν Χριστώ. Ας εχωμε σταθερή την πίστη, η οποία σε αντίθεση με την επιστήμη ξεπερνά τον φόβο και προσφέρει την ελπίδα. Ας εν­τείνωμε με τις προσευχές μας για την ανάπαυση των κεκοιμημένων αδελφών μας, για την θεραπεία των ασθενών, για την παρηγορία των οι­κογενειών που δοκιμάζονται, για τους γιατρούς και όλο το νοση­λευ­τικό προσωπικό που καθημερινά δίνουν, ήσυχα και διακριτικά τον ιδικό τους αγώνα.

Τα λόγια του αποστόλου Παύλου είναι επίκαιρα για την περίσταση: «Ο Χριστός μας απελευθέρωσε για να είμαστε ελεύθεροι. Παραμένε­τε, λοιπόν, σταθεροί στην ελευθερία και μη ξαναμπαίνετε κάτω από ζυγό δουλείας» (Γαλ. 5, 1).-

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ο ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ & ΘΑΣΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Διάβασε κι αυτό

Δημοφιλέστερα Θέματα