Επίτιμος Διδάκτορας του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης θα ανακηρυχθεί ο κ. Μιχάλης Γκατζούλης, Καθηγητής Καρδιολογίας και Συγγενών Καρδιοπαθειών του Νοσοκομείο Royal Brompton και του Imperial College του Λονδίνου, του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η εκδήλωση της ανακήρυξής του, θα γίνει την Τετάρτη 2 Οκτωβρίου και ώρα 19.00 στην αίθουσα τελετών του παλαιού κτιρίου Φιλοσοφικής Σχολής «Αλέξανδρος Παπαναστασίου».

Σύμφωνα με την ομόφωνη απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής του ΑΠΘ, ο Καθηγητής Μιχάλης Γκατζούλης προτείνεται για την απονομή του τίτλου, διότι διατρέχει μια ακαδημαϊκή καριέρα παγκόσμιου επιστημονικού, διδακτικού και ερευνητικού κύρους και τιμά την Ελλάδα στη διεθνή επιστημονική κοινότητα.

Ο κ. Μιχάλης Γκατζούλης, κατάγεται από τη Δράμα και είναι γιος του αείμνηστου Παιδιάτρου της Δράμας Αθανασίου Γκατζούλη και αδερφός του επίσης Καρδιολόγου Κώστα Γκατζούλη.