Απόφαση με τα καλά, αλλά και τα αρνητικά της, χαρακτηρίζει ο οικονομολόγος Ντίνος Κλειτσιώτης, αυτήν του ΣτΕ, σύμφωνα με την οποία οι σύζυγοι μπορούν εφεξής να υποβάλλουν χωριστές φορολογικές δηλώσεις εισοδήματος και να εκδίδονται χωριστά εκκαθαριστικά σημειώματα.Ειδικότερα, το Β΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας, στην υπ΄ αριθμ. 330/2018 απόφασή του επισημαίνει ότι «δεν συντρέχει λόγος και μάλιστα προφανής λόγος δημοσίου συμφέροντος, που να δικαιολογεί την υποχρεωτική υποβολή κοινής δήλωσης φόρου εισοδήματος των συζύγων».

Ποιους μπορεί να ωφελήσει η απόφαση

»Δεν ξέρω αν για φέτος θα ισχύσει η συγκεκριμένη απόφαση. Φαίνεται πάντως λίγο δύσκολο να προσαρμοστούν τα συστήματα του υπουργείου. Είναι μια απόφαση που πραγματικά κάποιους θα τους ωφελήσει, με την έννοια ότι για παράδειγμα ενώ η σύζυγος είχε επιστροφή φόρου και ο σύζυγος χρέος προς την εφορία, γινόταν συμψηφισμός, τώρα δίνει τη δυνατότητα να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα από την έκδοση του εκκαθαριστικού», τόνισε αρχικά σε δηλώσεις που έκανε στον »Ενήμερο» ο κ. Κλειτσιώτης.

Πολλές οι παγίδες που κρύβονται…

»Όμως πρέπει να δούμε ένα συγκεκριμένο σημείο με προσοχή, γιατί πολλές φορές για να δικαιολογήσουμε τεκμήρια, λαμβάνεται υπόψη το οικογενειακό εισόδημα. Επομένως, ας μην νομίζουν κάποιοι ότι η απόφαση έχει οφέλη και μόνο. Όταν υποβληθούν οι φορολογικές δηλώσεις και ισχύσει αυτή η απόφαση, θα πρέπει να εξετάζουν αν τους συμφέρει να το κάνουν ή όχι, γιατί τα τεκμήρια κρύβουν πολλές παγίδες! Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να συμβουλεύονται τους φοροτεχνικούς τους. Χρειάζεται προσοχή ιδιαίτερα με τα αντικειμενικά κριτήρια. Είναι επομένως μια απόφαση με τα καλά και τα κακά της», κατέληξε χαρακτηριστικά στις δηλώσεις του ο Ντίνος Κλειτσιώτης.

Οι επισημάνσεις των συμβούλων του ΣτΕ

Να σημειωθεί ότι οι σύμβουλοι Επικρατείας επισημαίνουν ότι «η διάταξη του άρθρου 67 παράγραφος 4 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΔΕ) ερμηνευμένη υπό το φως των διατάξεων των άρθρων 2 παρ. 1, 4 παρ. 1, 2 και 5, 5 παρ. 1 και 25 παρ. 1 Συντάγματος και τα άρθρα 8 και 14 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του ανθρώπου, έχει την έννοια ότι ο σύζυγος υποβάλλει κατ’ αρχήν κοινή δήλωση και για το εισόδημα της συζύγου του εφόσον αμφότεροι οι σύζυγοι συναινούν, συναίνεση η οποία μπορεί να αποτυπώνεται και στην υποβολή της κοινής δήλωσης, ενώ στην αντίθετη περίπτωση, όταν δηλαδή διατυπώνεται ρητώς η έλλειψη τέτοιας συναίνεσης από έναν έστω από τους συζύγους, οι σύζυγοι διατηρούν το δικαίωμά τους να υποβάλουν αυτοτελώς δήλωση φόρου περί εισοδήματός τους».

Αβάσιμος ο ισχυρισμός του Ελληνικού Δημοσίου για αύξηση των δηλώσεων και καθυστέρηση στην εκκαθάριση

Οι σύμβουλοι Επικρατείας απέρριψαν ως αβάσιμο τον ισχυρισμό του Ελληνικού Δημοσίου, ότι η αντιμετώπιση χωριστής δήλωσης από τους συζύγους επιφέρει αύξηση του αριθμού των δηλώσεων, καθυστέρηση στην εκκαθάριση, σύνταξη διπλών χρηματικών καταλογισμών κ.λπ. Ο ισχυρισμός αυτός απορρίφθηκε, καθώς «έχουν εκλείψει προ πολλού» οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί, εν όψει «της αλματώδους προόδου της τεχνολογίας», αλλά και από την υποβολή (το 2001) της ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων φόρου εισοδήματος.