Λάβαμε το παρακάτω δελτίο τύπου από την Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων των Σχολείων του Δήμου Καβάλας, που λέει τα εξής:

Κατόπιν της σημερινής κινητοποίησης των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων και κατοίκων της περιοχής της Δεξαμενής με τη συνδρομή της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων των Σχολείων του Δήμου Καβάλας, η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης με σήμα της επέβαλε την άμεση διακοπή των εκτελούμενων εργασιών τοποθέτησης κεραίας κινητής τηλεφωνίας σε οικοδομή πλησίον του χαρακτηρισμένου μνημείου «Σουηδικό Σπίτι» ιδιοκτησίας του Σουηδικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου.