Πολύ ανησυχητική χαρακτηρίζεται η πορεία των επιχειρήσεων Ν. Καβάλας μετά τη σχετική μελέτη που πραγματοποιήθηκε από την Financial Business Systems Δρ. Καμπούρης και Συνεργάτες (FBS).

Σημειώνεται σύμφωνα με την μελέτη της FBS ότι το έτος 2008 το ποσοστό των επιχειρήσεων που χαρακτηριζόταν ως χαμηλού πιστωτικού κινδύνου ήταν στο 65,47%. Στο αποκορύφωμα της Ελληνικής οικονομικής κρίσης, 2015, το ποσοστό των επιχειρήσεων που χαρακτηρίζονται ως χαμηλού πιστωτικού κινδύνου είναι μόλις στο 16,91%

Από το 2008, πριν η Ελληνική οικονομία μπει σε τροχιά «συνεχής ύφεσης», το ποσοστό των επιχειρήσεων του Ν. Καβάλας που χαρακτηριζόταν με «μέσου πιστωτικού κινδύνου» αναλογούσε στο 15,83%. Στον πυρήνα της Κρίσης, το ποσοστό αυτό ανήλθε στο 30,15% με έναν πολύ μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων να «μεταπηδά» από την χαμηλότερη κατηγορία (Χαμηλός Πιστωτικός Κίνδυνος) στη μέση (Μέσος Πιστωτικός Κίνδυνος).

Το 2015 το ποσοστό των επιχειρήσεων στο Ν. Καβάλας που χαρακτηρίζεται υψηλού πιστωτικού κινδύνου ανέρχεται στο 52,94%, συντριπτικά μεγαλύτερο από την αξιολόγηση του 2008 όπου το αντίστοιχο ποσοστό ήταν στο 18,70%. Ένα ποσοστό πολύ ανησυχητικό, το οποίο δημιουργεί ερωτηματικά για την βιωσιμότητα και τις προοπτικές των επιχειρήσεων αλλά και ταυτόχρονα να προβληματίζει έντονα τις παραγωγικές επιχειρηματικές τάξεις. Αναλυτικότερα αν σταθούμε στο 2015, και παρατηρήσουμε με περισσότερο προσεκτική ανάλυση τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης μελέτης θα παρατηρήσουμε πως το 17,65% των επιχειρήσεων του Ν. Καβάλας έχουν υψηλό κίνδυνο για πτώχευση. Ενώ το 35,29% των επιχειρήσεων του δείγματος χρειάζεται άμεση παρέμβαση και αναγκαία η χρηματοδοτική και λειτουργική αναδιοργάνωση της επιχείρησης, μέσα από κάποιο πλαίσιο εξυγίανσης, με την ευρεία έννοια του όρου (Κώδικας δεοντολογίας, Εξωδικαστικός Μηχανισμός, Προπτωχευτικός Κώδικας)

Επίπεδο βιωσιμότητας Επιχειρήσεων 2015

Η μελέτη αυτή συντάχθηκε από την FBS στα πλαίσια της έκθεσης KAVALA EXPO 2017, στην οποία παρουσιάσαμε το θέμα του Εξωδικαστικού Μηχανισμού.

Για την Financial Business Systems

Άγγελος Καμπούρης

Χρηματοοικονομικός Αναλυτής