Τρίτη, 18 Μαΐου, 2021

Διατάραξη ησυχίας.Τι άλλαξε με το Νόμο 4637/2019; (του Γιώργου Γιαγκουδάκη)

Ροή Ειδήσεων

Άρθρα & Απόψεις

Οικονομία

Γιάννης Σιαπέρας
Έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση από την εφημερίδα της Καβάλας "ΕΝΗΜΕΡΟΣ" και το Kavala Web News

Με το ΝΟΜΟ ΥΠ ΆΡΙΘΜ. 4637 (ΦΕΚ Α 180/18.11.2019) – Τροποποιήσεις Ποινικού Κώδικα, Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και συναφείς διατάξεις και ειδικότερα με το άρθρο 10 προβλέπεται ότι:
“Διατάραξη ησυχίας – Όλες οι παραβάσεις των προεδρικών διαταγμάτων της παραγράφου 1 περίπτωση α’ του άρθρου 12 του ν. 1481/1984 και των αστυνομικών διατάξεων της παραγράφου 3 εδάφιο β’ του ίδιου άρθρου τιμωρούνται με φυλάκιση έως πέντε μηνών ή χρηματική ποινή έως εκατόν πενήντα ημερήσιες μονάδες.

“Διατάραξη κοινής ησυχίας – Ειδικός στη Καβάλα”

” Αρθρο 12 ν. 1481/1984
Έκδοση προεδρικών διαταγμάτων και αστυνομικών διατάξεων και αδειών.

& 1. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Δημόσιας τάξης, ρυθμίζονται θέματα που αφορούν: α. Τον έλεγχο της
λειτουργίας δημόσιων κέντρων, κέντρων παιγνίων, δημοσίων θεαμάτων και καταστημάτων, των οποίων οι άδειες λειτουργίας εκδίδονται από τις
αστυνομικές υπηρεσίες.”

& 3. Με αστυνομικές διατάξεις μπορεί να ρυθμίζονται τα ακόλουθα θέματα: α. ………….. β. Τήρηση της κοινής ησυχίας.” & 6. Οι παραβάτες των
αστυνομικών διατάξεων τιμωρούνται με κράτηση ή πρόστιμο.”

Βάσει των παραπάνω διατάξεων εκδόθηκε η αστυνομική διάταξη 3/1995 (μέτρα για τη τήρηση της κοινής ησυχίας που ορίζει στο άρθρο 5 –
“Κυρώσεις. Οι παραβάτες της παρούσας διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 6 του Ν. 1481/1984, εφ` όσον από άλλη
διάταξη δεν τιμωρούνται βαρύτερα.” ( το άρθ. 12 παρ. 6 του Ν. 1481/1984 προβλέπει “6. Οι παραβάτες των αστυνομικών διατάξεων τιμωρούνται με
κράτηση ή πρόστιμο.”)
Μετά από την κατάργηση των πταισμάτων με το νέο ποινικό κώδικα (άρθρο 468 παρ.1 ) ο νομοθέτης για την προστασία του ζητήματος της κοινής ησυχίας
όρισε η διατάραξη κοινής ησυχίας κατ΄άρθρο 10 ν. 4637 (ΦΕΚ Α 180/18.11.2019) να αποτελεί πλέον ελαφρύ πλημμέλημα (φυλάκιση έως πέντε μηνών ή
χρηματική ποινή έως εκατόν πενήντα ημερήσιες μονάδες) και να μπορεί να εφαρμόζεται αυτόφωρη διαδικασία κατά τις διατάξεις Κ. Π.Δ.

Σύμφωνα με παρ 1 και 2 του άρθρου 1 της Αστυνομικής διάταξης 3/1995 καθορίζονται οι ώρες κοινής ησυχίας:

Ώρες μεσημβρινής και νυκτερινής ησυχίας – Απαγορεύσεις.

1 . Οι ώρες της μεσημβρινής και νυκτερινής ησυχίας καθορίζονται ως εξής:

α. Κατά τη θερινή περίοδο από 15.00` έως 17.30` και από 23.00` έως 07.00`.
β. Κατά τη χειμερινή περίοδο από 15.30` έως 17.30` και από 22.00` έως 07.30`.

2. Ως θερινή περίοδος, για την εφαρμογή της παρούσας, λογίζεται το χρονικό διάστημα από την 1 Απριλίου έως την 30 Σεπτεμβρίου και ως χειμερινή το χρονικό διάστημα από την 1 Οκτωβρίου έως την 31 Μαρτίου.”

Βάσει του άρθρου 63 η ισχύς του νόμου 4637/19 αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην εφημερίδα της κυβερνήσεως 18.11.2019.

* ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Άρθρο 57 Ποινικού Κώδικα – Χρηματική ποινή 1. Η χρηματική ποινή προσδιορίζεται σε ημερήσιες μονάδες. 2. Αν δεν ορίζεται διαφορετικά σε ειδικές διατάξεις, η χρηματική ποινή δεν μπορεί να είναι ανώτερη: α)από ενενήντα ημερήσιες μονάδες όταν απειλείται ως μόνη κύρια ποινή ή διαζευκτικά με ποινή παροχής κοινωφελούς εργασίας, β) από εκατόν ογδόντα ημερήσιες μονάδες όταν απειλείται διαζευκτικά με ποινή στερητική της ελευθερίας και γ) από τριακόσιες εξήντα ημερήσιες μονάδες όταν απειλείται αθροιστικά με ποινή στερητική της ελευθερίας. 3. Αν δεν ορίζεται διαφορετικά σε ειδικές διατάξεις,το ύψος κάθε ημερήσιας μονάδας δεν μπορεί να είναι κατώτερο από ένα ευρώ ούτε ανώτερο από εκατό ευρώ. 4. Με τον θάνατο του καταδικασθέντος διαγράφεται η χρηματική ποινή. Σε καμία περίπτωση δεν εκτελείται εναντίον των κληρονόμων του.

Γιώργος Γιαγκουδάκης

Ειδικός Δικηγόρος στη Καβάλα
Tηλέφωνα 2510834031, κιν. 6945227120

https://kavala-lawyer.blogspot.com

Διαφημίσεις