Από την ΧΧ Τεθωρακισµένη Μεραρχία ανακοινώνεται ότι στα πλαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων για την 28η Οκτωβρίου, θα διεξαχθούν στη ΛΑΦ Καβάλας:

α. Την Παρασκευή 25 Οκτ 19 και ώρα 19:00, εκδήλωση και οµιλία µε θέµα «Η ∆ράση του Ελληνικού Ιππικού κατά τον Β΄ ΠΠ».

β. Από την Παρασκευή 25 Οκτ και ώρα 19:00 έως τη ∆ευτέρα 28 Οκτ 19 και ώρα 19:00, έκθεση µουσειακού υλικού και ιστορικών φωτογραφιών.

Στην εκδήλωση έχουν προσκληθεί οι θρησκευτικές και πολιτειακές αρχές, καθώς και φορείς της πόλης και του Νοµού Καβάλας.

Θα είναι ιδιαίτερη τιµή η παρουσία των κατοίκων της Καβάλας και της ευρύτερης περιοχής στην εκδήλωση και στην έκθεση.