Με την υπ’ αριθ. 1 του Πρακτικού 33/ 21-12-2016 της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας η νέα σύνθεση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «Εργοανάπτυξη ΑΜ-Θ» έχει ως εξής:

1) Ιωσηφίδης Αλέξανδρος (Δικηγόρος, Περιφερειακός Σύμβουλος ΠΑΜ-Θ)

2) Λυπηρίδης Γεώργιος (Πολιτικός Μηχ/κος, Μέλος του Περιφερειακού Συμβουλίου ΤΕΕ Θράκης)

3) Εκπρόσωπος Π.Ε.Δ: Τσουρουκίδης Ανέστης (Δημοτικός Σύμβουλος Καβάλας)

4) Γρανάς Αρχέλαος (Ιατρός, Περιφερειακός Σύμβουλος ΠΑΜ-Θ)

5) Δέμπας Μάρκος (Οικονομολόγος, Α ́ Αντιπρόεδρος Επιμελητηρίου Καβάλας)

6) Πολάτογλου Σωτήρης (Οικονομολόγος)

7) Τσιακίρογλου Μαρία (Πολιτικός επιστήμων, Πρόεδρος ΟΕΒΕΣ Ξάνθης)