Η 3η συνεδρίαση της επιτροπής παρακολούθησης του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» 2014 -2020, πραγματοποιήθηκε την Τρίτη (7/11) στην Καβάλα.

Το εν λόγω πρόγραμμα  εγκρίθηκε στις 18 Δεκεμβρίου 2014 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είναι συνολικού προϋπολογισμού 521.978.358 ευρώ. Οι πόροι αυτοί προέρχονται κατά 354.868.335 ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, κατά 62.714.347 ευρώ από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, ενώ περιλαμβάνονται και 104.395.676 ευρώ εθνικών πόρων.

Η εδραίωση ενός νέου προτύπου ανάπτυξης στόχος του προγράμματος

Στόχος του προγράμματος είναι να συμβάλει στην αναστροφή του αρνητικού κλίματος που δημιουργήθηκε από την πρόσφατη οικονομική κρίση και στην εδραίωση ενός νέου προτύπου ανάπτυξης, το οποίο να βασίζεται σε «ενδογενή – αυτοτροφοδοτούμενη» και όχι σε «επιδοτούμενη» ανάπτυξη.

Η αναπτυξιακή στρατηγική του Π.Ε.Π. – Α.Μ.Θ. περιλαμβάνει τον τομέα της οικονομίας, τον κοινωνικό τομέα, τον τομέα περιβάλλοντος και υποδομών και τον τομέα της έξυπνης εξειδίκευσης.

Χ. Μέτιος: «Να μην γίνει μόνο απορρόφηση πόρων, αλλά επιλογή έργων που θα βοηθήσουν πραγματικά την ανάπτυξη»

«Συνεχίζουμε στην πόλη της Καβάλας με τη συνεδρίαση της 3ης επιτροπής παρακολούθησης. Τα συμπεράσματα που θα προκύψουν στο τέλος της συνεδρίασης, είναι αυτά που όλο αυτό το διάστημα επεξεργαζόμαστε και πρέπει να προταθούν για να εγκριθούν από την επιτροπή, ώστε να προχωρήσει ταχύτερα η διαδικασία απορρόφησης του Ε.Σ.Π.Α.», τόνισε με δηλώσεις του στα τοπικά μέσα ενημέρωσης ο περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Χρήστος Μέτιος.

Ερωτηθείς από τον «Ενήμερο» και το Kavala Web News, για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει γενικότερα ο δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης, ο περιφερειάρχης Α.Μ.Θ., απάντησε: «Δυσκολίες πάντα υπάρχουν. Το ζητούμενο είναι ότι τα έργα που πρέπει να επιλεγούν κι εδώ μερίδιο ευθύνης έχουν οι δήμοι, η περιφέρεια πρωτίστως, είναι να προταθούν εκείνα που θα μπορέσουν να πιάσουν περισσότερο τόπο. Να μην γίνει μόνο απορρόφηση πόρων, αλλά επιλογή έργων που θα βοηθήσουν πραγματικά την ανάπτυξη. Αυτή η συζήτηση γίνεται και θεωρώ ότι τα βήματα που θα γίνουν θα είναι προς την κατεύθυνση που επιθυμούμε».

Το «μενού» της 3ης συνεδρίασης της επιτροπής παρακολούθησης του Ε.Π. «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» 2014 – 2020

Στη διάρκεια της συνεδρίασης έγινε ενημέρωση για την πορεία εφαρμογής της εξειδίκευσης του επιχειρησιακού προγράμματος και της μεθοδολογίας και κριτηρίων επιλογής πράξεων, καθώς και ενημέρωση σχετικά με την ετήσια έκθεση υλοποίησης του 2016 και την πρόταση της 1ης αναθεώρησης του Ε.Π. «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» 2014 – 2020.

Επίσης, έγινε ενημέρωση για την πορεία εφαρμογής των στρατηγικών Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης – Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης και «Πολιτιστική – Τουριστική Διαδρομή Εγνατίας Οδού και τέλος ενημέρωση για το ολοκληρωμένο σχέδιο οδικής ασφάλειας της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.