Θέμα τήρησης της δασικής νομοθεσίας στο έργο κατασκευής του σταθμού διοδίων στην παράκαμψη της Καβάλας, θέτει με επιστολή του προς την Δασάρχη Καβάλας, ο Αντιπεριφερειάρχης Θόδωρος Μαρκόπουλος.

Η ενέργεια αυτή του Αντιπεριφερειάρχη αποτελεί συνέχεια των δηλώσεων του κατά την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη (31-5-18) στον χώρο κατασκευής των διοδίων. Ο κ. Μαρκόπουλος είχε δηλώσει σαφέστατα, ότι τα διόδια κατασκευάζονται σε έκταση η οποία έχει χαρακτηριστεί ως δασική από το Δασαρχείο. Κατά συνέπεια τίθεται θέμα τήρησης της δασικής νομοθεσίας και των νόμων που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος.

Η επιστολή του κ. Μαρκόπουλου προς την Δασάρχη Καβάλας έχει ως εξής:

Κυρία Δασάρχη,

σας παρακαλώ να μας ενημερώσετε εάν στον χώρο που επιχειρεί η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. (βορείως του Περιγιαλίου) να κατασκευάσει σταθμό διοδίων και λοιπές συνοδές εγκαταστάσεις (π.χ. πάρκινγκ κ.λπ.), η συγκεκριμένη αυτή έκταση χαρακτηρίζεται ως δασική, ή εμπίπτει σε οποιαδήποτε άλλη μορφή προστασίας, στα πλαίσια των ευρύτερων αρμοδιοτήτων της υπηρεσίας σας.

Σας παρακαλώ, επίσης, να μας ενημερώσετε εάν έχει εκδοθεί άδεια έγκρισης επέμβασης από την υπηρεσία σας για τον σκοπό της κατασκευής των εν λόγω εγκαταστάσεων, ή εάν έχουν εγκριθεί περιβαλλοντικοί όροι για το εν λόγω έργο. Τέλος, με δεδομένο τον εξαιρετικά βλαπτικό χαρακτήρα των εν λόγω εγκαταστάσεων για το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής για την πόλη της Καβάλας, αλλά και των ζητημάτων ασφαλείας που ανακύπτουν, παρακαλώ να μας ενημερώσετε για οτιδήποτε άλλο σχετικό επί του θέματος.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας

Δρ Θεόδωρος Α. Μαρκόπουλος