Από την ΠΕ Καβάλας και ειδικότερα από την Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας σας αποστέλλουμε το παρακάτω ενημερωτικό video του Υπουργείου Υγείας και του ΚΕΕΛΠΝΟ, για την προστασία του κοινού από τα κουνούπια, και παρακαλούμε για την προβολή του με όποιον τρόπο κρίνετε σκόπιμο και προκειμένου για την ενημέρωση των πολιτών.

Επίσης, θέτουμε υπόψη σας ότι προσωπικό της ΠΕ Καβάλας έχει ξεκινήσει την στοχευμένη προώθηση έντυπου υλικού για τον ίδιο σκοπό.