Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης ανήρτησε χθες 13 Αυγούστου 2018 στην ιστοσελίδα του www.kkppamth.gr την υπ’ αριθ. 5570/13-08-2018 (ΑΔΑ: 7Ν6ΖΟΞΧΘ-04Ο) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Κατάρτιση Καταλόγων Πλήρωσης είκοσι τριών (23) θέσεων επικουρικού προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων.

Συγκεκριμένα για τα Παραρτήματά του: 1) Χρόνιων Παθήσεων Δράμας, 2) Χρόνιων Παθήσεων Καβάλας, 3) Ατόμων με Αναπηρία Ξάνθης, 4) Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Κομοτηνής, 5) Προστασίας Παιδιού Δράμας, 6) Προστασίας Παιδιού Καβάλας και την Κεντρική Υπηρεσία του Κ.Κ.Π. – Π.Α.Μ.Θ.. Προθεσμία υποβολής Αιτήσεων έως και την 2η  Αυγούστου 2018 .
Οι ενδιαφερόμενοι/-ες μπορούν ν’ αναζητούν την Προκήρυξη και την Αίτηση Συμμετοχής στην ιστοσελίδα του Κέντρου και στα κατά τόπους Παραρτήματά του.