Με νεότερη απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας αίρεται η απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων εντός των δασών στις περιοχές ευθύνης των Δασαρχείων Καβάλας και Θάσου από σήμερα 11-8-2017 λόγω μετάπτωσης του δείκτη επικινδυνότητας από υψηλός (κατηγορία 3) σε μέσο (κατηγορία 2).

Από τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες του Νομού και ιδιαίτερα της Ν. Θάσου εφαρμόζεται το επιχειρησιακό Σχέδιο αντιμετώπισης πυρκαγιών που αντιστοιχεί στον δείκτη επικινδυνότητας 2

Οι Δήμοι Θάσου Καβάλας και Παγγαίου ενεργούν ανάλογα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα