Με την αριθ. 164.2.1 /14-11-2019 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου εγκρίθηκε η ένταξη του έργου, «Σύστημα βυθιζόμενων κάδων ανακύκλωσης διαβαθμισμένης συμπίεσης απορριμμάτων Δήμου Παγγαίου» στον Άξονα Προτεραιότητας 1 “Αστική Αναζωογόνηση 2019 “ του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» για το έτος 2019.

Το έργο είναι προϋπολογισμού 414.160  ευρώ και θα τοποθετηθούν 5 συστήματα βυθιζόμενων κάδων στον δήμο Παγγαίου.

Το σύστημα βυθιζόμενου κάδου, προσφέρει μικρά, διακριτικά σημεία συλλογής απορριμμάτων, αντίθετα με τα μεγάλα ογκώδη υπάρχοντα συστήματα. Χωρίς θόρυβο, οσμές, όλα γίνονται υπόγεια και προσδίδει ένα καλαίσθητο αποτέλεσμα.