Πραγματοποιήθηκε η εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στην πρώτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νέστου. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκλέχθηκαν οι εξής:

Πρόεδρος δημοτικού συμβουλίου: Ζυγούλας Γιώργος

Αντιπρόεδρος: Καραγεωργίου Γιώργος

Γραμματέας: Σινιώρης Φώτης

Οικονομική επιτροπή:

Πρόεδρος: Δήμαρχος Μιχαηλίδης Σάββας

Αντιπρόεδρος: Μερμελέγκας Γιώργος

Μέλη:

Βλάχος Δημήτρης,

Νικολαΐδης Τάσος,

Κιοτζένης Γιώργος

Τσομπανόπουλος Βαγγέλης,

Γκράνας Γιώργος

Επιτροπή Ποιότητας ζωής:

Πρόεδρος: Κουμπίδης Θεόδωρος

Αντιπρόεδρος: Χιώτης Κώστας

Μέλη:

Τερζόπουλος Γιάννης

Πουταχίδης Αλέκος

Γκριτζελάκης Αλέξανδρος

Χατουτσίδου Ελένη

Παπαθεοδώρου Κώστας