Ο Δήμος Νέστου μετά από πρόσκληση της Οργανωτικής Επιτροπής, δηλώνει ότι θα συμμετέχει  στο Συλλαλητήριο της Τετάρτης 6 Ιουνίου 2018, στην Καβάλα, στις 19:30 μ.μ. για τη ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  μας. Καλεί τους πολίτες καθώς και όλους τους φορείς να συμμετέχουν. Ο Δήμος Νέστου προς διευκόλυνση των πολιτών, που στερούνται μεταφορικό μέσο, θα διαθέσει το λεωφορείο του Δήμου προκειμένου να μεταβούν στο Συλλαλητήριο.

Σημείο συνάντησης  το κτήριο της Φιλαρμονικής.

Ώρα αναχώρησης: 18:00 μ.μ.