Μετά από πολλές προσπάθειες η επίλυση του πολύ σημαντικού προβλήματος της μη ύπαρξης επίγειου ψηφιακού σήματος σε πολλούς οικισμούς του Δήμου Νέστου οδεύει προς την οριστική λύση του.

Η σημερινή διοίκηση του Δήμου Νέστου έθεσε από την αρχή ως βασικό της στόχο την πρόσβαση κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας. Με προσεκτικές και συντονισμένες ενέργειες προχώρησε σε επαφές με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και τελικά πέτυχε το στόχο της.

Με το έργο του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης «Πρόσβαση των μονίμων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας» δίνεται οριστικό τέλος στο χρόνιο αυτό πρόβλημα.

Με την υλοποίηση του έργου αυτού επιτυγχάνεται η πρόσβαση των μονίμων κατοίκων των παρακάτω περιοχών στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας δωρεάν:

  • Άγιος Κοσμάς
  • Δύσβατον
  • Κεχρόκαμπος
  • Κρυονέριον
  • Λεκάνη
  • Μακρυχώριον
  • Νικηταί
  • Πλαταμών
  • Πλατανιά
  • Σκοπός

Καλούνται όλοι οι δημότες των παραπάνω οικισμών, που αντιμετωπίζουν πρόβλημα να υποβάλλουν τη σχετική αίτηση και τα δικαιολογητικά που θα τη συνοδεύουν το αργότερο μέχρι 19 Μαρτίου 2019.
Για πληροφορίες αλλά και για την κατάθεση των αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα ΚΕΠ των Δημοτικών Ενοτήτων (Ορεινού 25913.50418 και Χρυσούπολης 25913.50206),  και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.nestos.gr.