Το ΝΠΔΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ – ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΒΑΛΑΣ» του ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους εργαζόμενους γονείς ότι το Νομικό Πρόσωπο «Δημοτική Κοινωνική Αλληλεγγύη-Προσχολική Αγωγή Καβάλας» θα υλοποιήσει Πρόγραμμα Ημερήσιας Απασχόλησης παιδιών εργαζόμενων γονέων, γεννημένων από 01/01/2007 έως 31/12/2011.

Το πρόγραμμα θα λειτουργήσει στο 15ο Δημοτικό Σχολείο (Ομονοίας) από 03/07/2017 έως 31/08/2017, από τις 07:00 ως τις 16:00. Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των 50€ μηνιαίως που θα προκαταβάλλεται (30€ για το 2ο παιδί).

Εγγραφές θα γίνονται στη διεύθυνση του Νομικού Προσώπου, Περγάμου & Ζαλόγγου, στο Βύρωνα, στον 1ο όροφο του Β’ ΚΑΠΗ, από 19/06/2017-23/06/2017 και ώρες από 07:00-15:00.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εγγραφής είναι τα εξής:

Αίτηση (συμπληρώνεται στην υπηρεσία)

Πιστοποιητικό ή ληξιαρχική πράξη γέννησης

Βεβαίωση εργασίας της μητέρας

Ιατρική Βεβαίωση του παιδιού

Υπεύθυνη Δήλωση για τη συνοδεία του παιδιού κατά την ώρα προσέλευσης και αποχώρησης από το σχολείο (συμπληρώνεται στην υπηρεσία)

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΔΡΑΚΟΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ