Το ποσό των 97.000 ευρώ έχει εισρεύσει στο ταμείο του δήμου Καβάλας, από την υπαγωγή των πολιτών στη ρύθμιση των 120 δόσεων, σύμφωνα με όσα δήλωσε στoν «Ενήμερο» ο αντιδήμαρχος Οικονομικών του δήμου Καβάλας, Ηλίας Καλανταρίδης.

Στο πλαίσιο του Ν. 4611/2019 «Ρύθμιση οφειλών προς τους φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού», έχουν ήδη σπεύσει στο ταμείο του δήμου Καβάλας 180 συνδημότες μας, αριθμός που σύμφωνα με τον κ. Καλανταρίδη είναι

Οι 60 οφειλέτες κατέβαλαν τα ποσά που χρωστούσαν εφάπαξ, ενώ οι 120 προτίμησαν τις δόσεις

«Από τα συνολικά 180 άτομα, τα 60 εξ αυτών έχουν προβεί σε εφάπαξ καταβολή της οφειλής τους, με αποτέλεσμα ο δήμος να έχει εισπράξει ήδη περί τις 85.000 ευρώ, που είναι ένα πολύ καλό ποσό και έχουμε άλλες 120 περιπτώσεις όπου πλέον έχουν έχουν κάνει ρύθμιση ώστε να καταβάλουν σιγά – σιγά την οφειλή τους και το συνολικό ποσό που έχει ήδη εισπραχθεί από αυτούς αγγίζει τις 12.000 ευρώ. Να θυμίσω ότι την προηγούμενη φορά, δηλαδή πριν ενάμιση χρόνο που είχαμε ξανά μία αντίστοιχη νομοθετική ρύθμιση συνολικά είχαμε 480 πολίτες που προσήλθαν στον δήμο για να κάνουν ρύθμιση και εξ αυτών συνέχισαν οι μισοί», τόνισε σχετικά στις δηλώσεις του στον «Ε» ο Ηλίας Καλανταρίδης.

«Θέλω να πιστεύω ότι όπως έχει δείξει και η προηγούμενη ρύθμιση, προς το τέλος της προθεσμίας θα φανεί μία αύξηση στην προσέλευση στα ταμεία του δήμου»

«Καλό είναι όσοι πραγματικά έχουν οφειλές να χρησιμοποιήσουν τις ευνοϊκές διατάξεις του σχετικού νόμου, ώστε να μπορέσουν να τακτοποιήσουν την οφειλή τους και να την καταβάλουν έστω και σιγά-σιγά, για να μην έχουν προβλήματα, όπως για παράδειγμα η δέσμευση του Α.Φ.Μ. τους, η κατάσχεση εις χείρας τρίτων κλπ. Η ροή προσέλευσης μέχρι τώρα θεωρώ ότι είναι ικανοποιητική, αν σκεφτούμε ότι είμαστε στον ένα μήνα και κάτι από τότε που άρχισε η ρύθμιση, η προθεσμία ένταξης στην οποία λήγει στις 16 Σεπτεμβρίου. Είμαστε ακριβώς στα μέσα του καλοκαιριού και θέλω να πιστεύω ότι όπως έχει δείξει και η προηγούμενη ρύθμιση, προς το τέλος της προθεσμίας θα φανεί μία αύξηση στην προσέλευση στα ταμεία του δήμου», συμπλήρωσε χαρακτηριστικά ο αντιδήμαρχος Οικονομικών του δήμου Καβάλας.

Άγνωστο ακόμη το αν η νέα κυβέρνηση θα δώσει παράταση στη ρύθμιση

Ερωτηθείς σχετικά με το αν θεωρεί ότι είναι υπαρκτό το ενδεχόμενο να δοθεί παράταση πέραν της 16ης Σεπτεμβρίου, ο κ. Καλανταρίδης απάντησε: «Για το αν θα δοθεί παράταση ή όχι, αυτό δεν μπορώ να το ξέρω. Αυτό που γνωρίζω είναι ότι στην προηγούμενη ρύθμιση δεν είχε δοθεί κάποια παράταση. Δεν ξέρω αν αλλάζει κάτι με τη νέα κυβέρνηση, η οποία να θυμίσουμε ότι είχε κάποιες ενστάσεις όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο είχε γίνει η σχετική νομοθετική ρύθμιση των 120 δόσεων. Ήδη έχω διαβάσει ότι στο πρώτο νομοσχέδιο που θα καταθέσει υπάρχουν κάποιες διατάξεις για οφειλέτες όπου νομίζω έρχεται να καλύψει κάποια κενά που είχε διαπιστώσει από την υφιστάμενη. Μένει να δούμε αν θα υπάρξει μία ακόμη πιο θετική εξέλιξη τελικά».

Τα χαρακτηριστικά της ρύθμισης

Στον ανωτέρω νόμο ορίζεται ότι οι αιτήσεις υποβάλλονται το αργότερο εντός τεσσάρων μηνών από την έναρξη ισχύος του Ν. 4611/2019, δηλ. έως 16.09.2019.

Τα χαρακτηριστικά της ρύθμισης συνοψίζονται στα εξής: Α. Στη ρύθμιση του Ν. 4611/2019 υπάγονται οι οφειλές προς τους δήμους και τα νομικά πρόσωπα αυτών που έχουν βεβαιωθεί ή που θα βεβαιωθούν έως και δύο μήνες από την έναρξη ισχύος αυτού, ήτοι έως και 16.07.2019.

Β. Οι οφειλές δύνανται να καταβληθούν εφάπαξ ή σε μηνιαίες ισόποσες δόσεις (πλην της τελευταίας που μπορεί να είναι μικρότερη των υπολοίπων) με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους ως εξής :

α) αν εξοφληθούν εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%),

β) αν εξοφληθούν σε δύο (2) έως είκοσι τέσσερις (24) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80 %),

γ) αν εξοφληθούν σε εικοσιπέντε (25) έως σαράντα οκτώ (48) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%),

δ) αν εξοφληθούν σε σαράντα εννέα (49) έως εβδομήντα δύο (72) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%),

ε) αν εξοφληθούν σε εβδομήντα τρεις (73) έως εκατό (100) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).

Γ. Η ρυθμιζόμενη οφειλή εξοφλείται εφάπαξ ή η πρώτη δόση της καταβάλλεται μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ημέρα υπαγωγής στη ρύθμιση, διαφορετικά η ρύθμιση καταργείται αυτοδικαίως. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του αντίστοιχου μήνα, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.

Δ. Κάθε δόση πλην της τελευταίας δεν μπορεί να είναι μικρότερη των είκοσι (20)ευρώ.