Από τον δήμο Καβάλας εκδόθηκε το παρακάτω δελτίο τύπου:

Τις μέρες αυτές επικαιροποιείται η παλιά μελέτη της ελεγχόμενης στάθμευσης στο κέντρο της Καβάλας.

Δόθηκε ήδη η έγκριση της Επιτροπής Κυκλοφοριακής Ρύθμισης και με την δημοσίευση από την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (έγινε την προηγούμενη εβδομάδα) απομένει η διαγράμμιση των θέσεων και η τοποθέτηση κάθετης σήμανσης.

Με τη νέα απόφαση διαφοροποιούνται οι θέσεις ελεγχόμενης στάθμευσης, λόγω των κυκλοφοριακών αλλαγών που έγιναν, όπως στην οδό Βενιζέλου και την οδό Ερ. Σταυρού, με κατάργησή της, στις οδούς Ελληνικής και Γαλλικής Δημοκρατίας, με νέες ρυθμίσεις για τη στάθμευση φορτοεκφόρτωσης κλπ.

Στόχος της επικαιροποίησης της παλιάς μελέτης ελεγχόμενης στάθμευσης είναι η ορθολογική διαχείριση και αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος της πόλης

Σε ποιους δρόμους επαναφέρεται η ελεγχόμενη στάθμευση

Σύμφωνα με το κείμενο που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης οι δρόμοι όπου θα εφαρμοστεί το μέτρο είναι οι ακόλουθοι:
Ι. ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ – Λευκή Διαγράμμιση (Περίπου 205 θέσεις)
Το δεξί τμήμα της οδού Κουντουριώτου από Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού ως Ομονοίας (Δικαστήρια)
Το αριστερό τμήμα της οδού Ομονοίας από τα Δικαστήρια μέχρι την εκκλησία του Αγίου Παύλου.
Εξαιρούνται: Το τμήμα των ορίων της πλατείας από την οδό Δοϊράνης έως την οδό Ίωνος Δραγούμη
Το τμήμα από την οδό Λεωνάτου έως την οδό Εθναρχ. Μακαρίου (θέση ΑΜΕΑ + οχήματα Αστυνομίας).
Το δεξί τμήμα της οδού Κουντουριώτου από την Ομονοίας ως την Ύδρας.
Το δεξί τμήμα της οδού Δοϊράνης από Βενιζέλου ως Ομονοίας.
Το αριστερό τμήμα της οδού Βενιζέλου από Δοϊράνης ως Κουντουριώτου.
Το δεξί τμήμα της οδού Βενιζέλου από Αβέρωφ ως Εμπορική Τράπεζα.
Το δεξί τμήμα της οδού Βενιζέλου από Παύλου Μελά ως Αβέρωφ.
Το αριστερό τμήμα της οδού Καράνου από Αμύντα ως Ίωνος Δραγούμη.
Το αριστερό τμήμα της οδού Ίωνος Δραγούμη από Καράνου ως Αριστοτέλους.
Το δεξί τμήμα της οδού Βενιζέλου από Δαγκλή ως οδό Μητροπόλεως.
Το δεξί τμήμα της οδού Δαγκλή από Εθνικής Αντίστασης ως έως Ερυθρού Σταυρού.
Το δεξί τμήμα της οδού Δαγκλή από Φιλικής Εταιρίας- ως Εθνικής Αντίστασης.
Το δεξί τμήμα της οδού Δαγκλή από την οδό Φιλίππου μέχρι και την οδό Ελ. Βενιζέλου.
Το δεξί τμήμα της οδού Ελ. Βενιζέλου από την οδό Μητροπόλεως μέχρι την οδό Δαγκλή.
Το δεξί τμήμα της οδού Ελ. Βενιζέλου από την οδό Μητρ. Χρυσοστόμου μέχρι την οδό Μητροπόλεως.
Το δεξί τμήμα της οδού Μητρ. Χυσοστόμου από την οδό Ερ. Σταυρού μέχρι την οδό Ελ. Βενιζέλου
Το δεξί τμήμα της οδού Μητρ. Χυσοστόμου από την οδό Ελ. Βενιζέλου μέχρι την οδό Ερυθρού Σταυρού.
ΙΙ. ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ – Κυανή Διαγράμμιση (Περίπου 371 θέσεις)
Το δεξί και αριστερό τμήμα της Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού από Γαλλικής Δημοκρατίας ως Ελληνικής Δημοκρατίας.
Το αριστερό τμήμα της οδού Αμύντα από Αριστοτέλους ως Ολυμπιάδος.
Το αριστερό τμήμα της οδού Αριστοτέλους από Ίωνος Δραγούμη ως Αμύντα.
Το δεξί τμήμα της οδού Ομονοίας από Ίωνος Δραγούμη ως το Ναό του Αγίου Παύλου.
Εξαιρούνται: – Το τμήμα από την οδό Φιλλελήνων έως Παύλου Μελά (Χώρος Φορτοεκφόρτωσης + στάση Αστικού ΚΤΕΛ). Το τμήμα από την οδό Λεωνάτου έως την οδό Εθναρχ.Μακαρίου (στάση Αστικού ΚΤΕΛ + οχήματα Αστυνομίας).
Το αριστερό τμήμα της οδού Δαγκλή από Ομονοίας ως Κων/νου Παλαιολόγου.
Το αριστερό τμήμα της οδού Ρωμανού από Δαγκλή ως Κων/νου Τσολάκη.
Το αριστερό και δεξί τμήμα της οδού Κων/νου Παλαιολόγου από Δαγκλή ως Εθν. Μακαρίου.
Το δεξί τμήμα της οδού Εθν. Μακαρίου από Κων/νου Παλαιολόγου μέχρι οδό Δαμιανού
Το δεξί τμήμα της οδού Εθν. Μακαρίου από Κων/νου Παλαιολόγου μέχρι Κύπρου.
Το δεξί τμήμα της οδού Κύπρου από Εθν. Μακαρίου ως Δαγκλή.
Το αριστερό τμήμα της οδού Φιλίππου από Μητροπόλεως ως Δαγκλή.
Το αριστερό τμήμα της οδού Μητροπόλεως από Κύπρου ως Ελ. Βενιζέλου
Το αριστερό και δεξί τμήμα της οδού Ηπείρου από Ερυθρού Σταυρού ως Βενιζέλου.
Το αριστερό και δεξί τμήμα της παρόδου Βενιζέλου (ανώνυμη) από Ερυθρού Σταυρού ως Βενιζέλου.
Το αριστερό και δεξί τμήμα της οδού Μητροπόλεως από Εθνικής Αντίστασης ως Ερυθρού Σταυρού.
Το δεξί τμήμα της οδού Φιλικής Εταιρίας από Δαγκλή ως Μητροπολίτου Χρυσοστόμου.
Το αριστερό τμήμα της οδού Φιλικής Εταιρίας από Μητροπολίτου Χρυσοστόμου ως Αβέρωφ.
Το δεξί τμήμα της οδού Μητροπολίτου Χρυσοστόμου από Φιλικής Εταιρίας ως Ερυθρού Σταυρού.
Το δεξί τμήμα της οδού Μητροπολίτου Χρυσοστόμου από Ερυθρού Σταυρού ως Εθνικής Αντίστασης.
Το αριστερό τμήμα της οδού Φιλελλήνων από τη Βενιζέλου ως Ερυθρού Σταυρού.
Το δεξί και αριστερό τμήμα της οδού Ύδρας εκτός από το τμήμα έμπροσθεν του ναού του Αγίου Νικολάου.
Το αριστερό και δεξί τμήμα της οδού Μητροπόλεως από Κων. Παλαιολόγου ως την οδό Κύπρου.
Το αριστερό και δεξί τμήμα της οδού Κασσάνδρου από την οδό Εθν. Μακαρίου ως την οδό Κύπρου.
*Η Ζώνη Ελεγχόμενης Στάθμευσης για να διευκολύνει τη στάθμευση των κατοίκων χωρίζεται σε τρεις ζώνες (ενιαία ηλεκτρονική κάρτα ετήσιου τέλους για τους κατοίκους των ζωνών Α, Β και Γ [και τέταρτη της Παναγίας (ηλεκτρονική κάρτα ετήσιου τέλους για τους κατοίκους της Ζώνης Δ)] προκειμένου οι κάτοικοι σε κάθε ζώνη να λάβουν κάρτα αναλόγου χρώματος.
Οι ισχύουσες ζώνες είναι οι εξής:
Α΄ ΖΩΝΗ Ορίζεται από τις οδούς: Βενιζέλου (Φάληρο),Δαγκλή, Ερυθρού Σταυρού, Αβέρωφ, Εθν. Αντιστάσεως.
Β΄ ΖΩΝΗ Ορίζεται από τις οδούς: Δαγκλή, Τσολάκη, Ρωμανού, Ομονοίας, Αβέρωφ, Ερ.Σταυρού.
Γ΄ ΖΩΝΗ Ορίζεται από τις οδούς: Ομονοίας, Ι. Δραγούμη, Αριστοτέλους, Αμύντα, Γαλλικής Δημοκρατίας, Σπάρτης, Ελληνικής Δημοκρατίας, Κουντουριώτου, Ερ.Σταυρού, Αβέρωφ.
Δ΄ ΖΩΝΗ Ορίζεται από τις οδούς: Θ. Πουλίδου, Μεχμέτ Αλή, Ναβαρίνου, Πάροδος Ερμιόνης, Κάστρο, Δερβενακίων, Κουντουριώτου. (ΔΕΝ ΕΞΕΤΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΜΕΛΕΤΗ)