Εδώ και καιρό ο Δήμος Καβάλας, αναζητούσε κατάλληλο χώρο για την κατασκευή ενός νέου δημοτικού κυνοκομείου και ο χώρος αυτός εντοπίστηκε στην περιοχή του Χαλκερού.

Πρόκειται για έναν δημοτικό χώρο, δίπλα στα παλιά θερμοκήπια, έκτασης περίπου 6 στρεμμάτων. Ο χώρος αυτός πληροί τις προϋποθέσεις της νομοθεσίας και γι’ αυτό υπάρχουν ήδη οι θετικές γνωμοδοτήσεις από την πολεοδομία, το δασαρχείο και την αρχαιολογία.

Δρομολογείται η σύνταξη της μελέτης κατασκευής, με απώτερο σκοπό την ωριμότητα και την ένταξη του έργου, είτε σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα, είτε αν είναι δυνατόν σε χρηματοδότηση από ιδίους πόρους του Δήμου.