Δ. ΚΑΒΑΛΑΣ

Από την μεταφορά του αρχείου του Γ. Αστεριάδη στο ιστορικό αρχείο του δήμου Καβάλας

Ολοκληρώθηκε υπό του κ. Κ. Χιόνη Ιστορικού, Προέδρου Θασιακής Ένωσης Καβάλας, η καταγραφή και τεκμηρίωση του εξ αντιγράφων του Υπουργείου Εξωτερικών κ.ά. ιστορικών στοιχείων, του αποβιώσαντος Γεωργίου Ι Αστεριάδη Δικηγόρου τ. Βουλευτού Καβάλας (1930-2015) που αναφέρονται στην δράση του Ελληνικού Υποπροξενείου της Ελλάδος κατά την Τουρκοκρατία στην Καβάλα και τον Μακεδονικό Αγώνα, στην Καβάλα-Δράμα 1904-1913.

Με απόφαση της Δημάρχου Καβάλας κ. Δήμητρας Τσανάκα, τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Καβάλας, θα παραμείνουν ΚΛΕΙΣΤΑ αύριο, Δευτέρα 9 Ιανουαρίου 2017, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών